Rychlejší server
Fast mirror

Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contact

Vyhledat na www.steamer.cz
Find on www.steamer.cz
Powered by Google Custom Search

napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Live steam webring
This site is a member of WebRing.

Random |  <<Prev |  Next>> |
Join Now |  Ring Hub |Member of International List of Scale Model Related Web Sites

27.12.12 - Skončil provoz, všude sníh, tak jsem zapadl do dílny. Přibyla stránka TU47 hlavní rám a stránka o stavbě brněnské šaliny č.10 v tom divném měřítku 1:22.

27.12.12 - The runnin days finished, snow averywhere, so go to workshop. The TU47 main frame page was added. And the Brno tramway No.10 in G gauge added too.

16.5.12 - Poněkud zanedbávám svou dílnu, protože makám od slunka do slunka na klubovém kolejišti. Blíží se totiž otevření a 1. parní olympiáda .

16.5.12 - I neglect my workshop at last time because very hard work ot the club railroad. The grand opening and 1. steam Olympiad is comming.

27.2.12 - Další stránka TU47, tentokrát hotový hnací podvozek.

27th February 2012 - Another page TU47 loco - finished driving boogie.

13.2.12 - Konečně jsem začal s třímetrovým "modelem" dieselové lokomotivy TU47 pro naši parkovou dráhu. Začínám tradičně podvozkem, první stránka je o stavbě hnací nápravy.

13th February 2012 - I started building three-meter long "model" of the dieselelectric locomotive TU47 for our park railroad. As usualy I started with boogie. The first page is about the driving axle building.

8.11.11 - Pokrok ve stavbě přejezdových signalizačních zařízení.

8th Novenber 2011 - The crossing signals building continued.

15.10.11 - Přibyla stránka o stavbě vodárny.

15th October 2011 - There is new page about the water works building.

28.9.11 - Přibyly nějaké fotky ve stavebních vogónech, v Climaxu, menší oprava lokomotivního zvedáku a drobný pokrok v přejezdové signalizaci.

29th September 2011 - A few new pictures are in working wagons page, in the Climax locomotive, repair of locomotive lifter and a small progress at crosssing signals.

15.5.11 - Přibyla stránka z parní výstavy v Karlsruhe a popis nového stroje v dílně - ohraňovák, zahružvačka, nůžky. Tentokrát koupeného, takže návod není.

15th May 2011 - A Karlsruhe steam exhibitioa was added and description of new engine on the shop - bender, roller and cutter. I bought this machine, so no drawings, sorry.

9.5.11 - Dokončil jsem 7 1/4" stavební vagóny včetně půltunového nádržkového vozu.

9th May 2011 - I have finished 7 1/4" building wagons include half ton tank wagon.

11.1.11 - Dokončil jsem lokomotivu Climax v měřítku 1:28.

11th January 2011 - The Climax locomotive was finished.

20.11.10 - Začal jsem stavět lokomotivu Climax v měřítku 1:28, takže přibyla další stránka.

20th November 2010 - The new page was added abou Climax loco building.

7.11.10 - Přidal jsem do nového oddílu 7 palcové železnice stránky koleje a výhybky, přejezdová signalizace, stavební vagóny. Oddíl se zabývá konstrukcemi pro naši klubovou dráhu.

7th November 2010 - I add to new section 7 inch railroadpages rail and switches, crossing signals, working wagons. Section is about my constructions for our club railroad.

10.7.10 - Přidal jsem novou stránku z otvírání naší 5+7 palcové železnice v Olympia parku Brno. Podrobnější informace jsou na klubových stránkách SMPD.

10th July 2010 - The new page was added from opening our new 5 and 7 inch outdoor railroad. More information about railroad and our club are at SMPD pages (in English).

1.6.10 - Na stránce lokomotivy Shay přibylo video z jízd. Doplnil jsem stránky Pinasa a fotky.

1st June 2010 - The running day movie was added on the page Shay. A pages Pinasa and photos was modified.

10.4.10 - Parní pinasa obdržela funkční čtyřválcový parní stroj, který se vejde do krabičky od sirek. Na stránce je i video.

10th April 2010 - The steam pinnace building continued by live steam four-cylinders engine, witch fit into matchbox. A short video is on the page.

2.4.10 - Přibyla nějaká ta videa, doplnil jsem stránky Solingen a Sněhová fréza a začal jsem stavě parní pinasu (to je malá parní loď).

2nd April 2010 - A few videos was added, pages Solingen and Snow blower was expanded. I start building steam pinnace (this is small steam boat).

23.1.10 - Na webech kolegů se objevily reportáže z našeho lokomotivního výletu na Echtdampf festival v Karlsruhe. Najdete je u Romana a u Tomáše.

23dh January 2010 - Here are reports about our loco trip to Echtdampf festival in Karlsruhe, Germany : by Roman a by Thomas.

15.12.09 - Značný pokrok při stavbě 5" lokomotivy Solingen. Našel jsem velmi dobrou barvu pro modely.

4th December 2009 - Good progress in building of the 5" loco Solingen. I have found very good paint for models.

2.11.09 Dokončil jsem stavbu služebního vozu a mazacího lisu pro novou lokomotivu Solingen.

2nd November 2009 - I have finished building of the service coach and the lubricator for my new loco Solingen.

2.9.09 Přídána stránka parní generátor pro výrobu osvětlovacího proudu.

2nd September 2009 - A new page steam generator for head light electricity.

4.7.09 - přibyla docela obsáhlá reportáž z cesty po RhB.

4th July 2009 - the huge reporttage Rhaetian Railway was added.

23.6.09 - konečně jsem dopřekládal do angličtny reportáž Anglií na ostrov Man.

23th June 2009 - I finished translate to English reportage Through England to Isle of Man - small gauge railroads trip.

20.6.09 - Začal jsem stavět novou 5" lokomotivu Solingen.

20th June 2009 - I start to building new 5" loco Solingen.

15.5.09 - Přídána stránka o ostření čelních fréz.

15th May 2009 - A new page mill sharpening was added.

1.5.09 - Dodělal a vyzkoušel jsem pasažérské vozy. Přídána stránka o odlévání mosazi.

1st May 2009 - I finished and tested my 5 inch coaches. A new page brass casting was added.

21.4.09 - Mírný pokrok při výrobě pasažérských vozů.

21st April 2009 - A small progress on the coach building.

22.1.09 - Přibylo několik fotek z výstavy a ježdění v Sinsheimu.

22th January 2009 - A few photos were added on Sinsheim 2009 page.

2.1.09 - Tak jsem se pochlapil a dodělal reportáž z anglických úzkorozchodek a ostrova Man. Doporučuje devět železničních fandů z deseti.

2nd January 2009 - I finished the reportage about my narrow gauge trip across England to Isle of Man. Temporaly in Czech language only, English comming soon.

14.11.08 - 12. až 14. a 19. až 21. prosince budeme jezdit v Brně na veletrhu (Vánoční trhy) pro veřejnost. V pavilonu F bude nějaká stovka metrů kolejiva, nádražíčko a dvě až tři parní lokomotivy s lavicovými vagóny.

14th November 2008 - We will ride for public at 12th-14th and 19th-21th December in Christmas fair. We will have a hundered meters of rail, steam engines and coaches in pavilion F in Brno trade fair area.

14.8.08 - Na stránce Foto přibyly nějaké fotky z 30. výročí firmy Regner, výrobce parních strojů a lokomotiv.

14th August 2008 - A few photos were added on photo page. It is about 30th anniversary Regner company.

24.7.08 - Přibyla nová stránka o stavbě lavicového osobního vozu. Na stránce Foto přibyly nějaké fotky z ježdění 5" lokomotiv. .

24th June 2008 - A new page was added - personal waggon. A few photos were added on photo page.

2.5.08 - Na stránce Foto přibyly nějaké fotky z ježdění 5" lokomotiv. Taky jsem přidal novou stránku o závadách.

2nd May 2008 - A few photos were added on photo page. It is about our 5 inch railroading. A new page was added - failures.

23.4.08 - Na stránce Video přibyly dva krátké filmy z modelářského veletrhu a setkání lodních modelářů na Srpku.

23th April 2008 - A two videos were added on video page. It is about rail models exhibition and boat models.

12.4.08 - Doplnil jsem několik nových odkazů linků.

12th April 2008 - I appended a few links to link page.

Modelářský veletrh 27-30.3.2008 na výstavišti v Brně se už bez naší účasti neobejde. V pavilonu G1 bude ke koukání IIm kolejiště (zahradní železnice) s echt parními modely a letos poprvé 200 metrů dlouhá parní 5ti palcová železnice. Ke svezení zdarma. Další informace zde.

Modell exhibition 27-30th March on the G1 hall at Fairground Brno, Czech Republic. We exhibit garden railroad (IIm & gauge 1) live steam locos and 5 inch live steam railroad (600ft long). Another informations are here.

5.3.08 - Na stránce Video přibyl pěkný filmík o zahradní železnice pana Šilera v Brně a v sekci Dílna-soustruh návod na digitální odměřování pro soustruhy a frézy.

3th March 2008 - A nice video was added on video page. It is about Mr. Siler (Brno, Czech Republic) garden railroad. A homemade digital measurement for lathe and mill was added on Shop-lathe page.

2.2.08 - Dokončil jsem dřevařské vagóny pro lokomotivu Shay.

2nd February 2008 - A have finished logging cars for Shay locomotive.

10.12.07 - Na stránce Shay je k vidění už hotový model těžařské lokomotivy ve velikosti 1.

10th December 2007 - A finished logging locomotive in gauge one is on Shay page.

7.11.07 - Na stránce Shay je vidět mírný pokrok ve stavbě a v Zahradní železnici 1:32 přibyly fotky nově postaveného Těžířstva.

5th November 2007 - A little progress on Shay building. A few photos of mining company was added on Garden railroad 1:32 (10mm gauge) page.

24.8.07 - Na stránce velké stroje pribylo pár fotek z otvírání části tratě Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově.

24th August 2007 - A few pictures from opening of part of railroad MPŽ was added to big engines page.

9.7.07 - Přibyla stránka o stavbě 5" vozu pro strojvůdce a nějaké fotky o stavbě 5" kolejí a výhybky.

9th July 2007 - It was add a page about 5" drivers carriage some photos about 5" rail and switches.

2.6.07 - přidal jsem nějaké ty fotky a texty na stránky parní modely, zahradní železnice, ostatní modely, 5 palcová parní lokomotiva a zvedák pro lokomotivu.

2nd June 2007 - I add some photos and texts to pages steam models, garden railroad 1:32, other models, 5 inch steam 0-3-0 loco a locomotive lifter.

27.5.07 - Trochu jsem změnil strukturu webu. Zahradní železnice získala svůj vlastní oddíl a přibyla pětipalcová parková železnice.

27th May 2007 - I changed web structure a little. Garden railroad separated to own chapter and new chapter 5 inch railroad was added.

11.3.07 - na straně video přibyl Rakousko-uherský "Dopravní řád pro železnice království a zemí na říšské radě zastoupených" z r. 1911.

11th March 2007 - On the page video was added Austria-Ungarn historic document "Trafic order for kingdoms and countries member in empire council" from 1911 year.

26.2.07 - přidal jsem pivní vagón Starobrno na stránku o železnici a dokončil stavbu sněžné frézy.

26th February 2007 - I appended beer wagon Starobrno to garden rairoad page and finished building snow blower.

14.2.07 - Doplnil jsem vylepšení soustruhu.

14th February 2007 - I appended some lathe improvement.

1.2.07 - Přibyla stránka o výstavě parních strojů Sinsheim 2007.

1st February 2007 - It was add a page about steam engines exhibition Sinsheim 2007.

28.1.07 - Přibyla stránka o sněhové fréze.

28th January 2007 - It was add a page about snow blower.

27.1.07 - Na stránce video přibyly dva filmy o testování sněžného pluhu a sněhové frézy v náročných sněhových podmínkách modelové železnice..

27th January 2007 - It was added twice movie about steam plow and snow blower testing in dificult garden railroad winter. It is on video page.

22.1.07 - Na stránce video přibyl film z parní výstavy v německém Sinsheimu. Tolik modelů parních strojů, lokomotiv a bláznů na jedné hromadě, to se prostě nedá popsat, jen vidět..

22th January 2007 - It was added the movie about steam show in Sinshein, Germany to page video. So much live steam models, locomotives and crary steamers on one place is indescribable. You have to see it.

12.12.06 - Přidal jsem dvě stránky - důlkovač na výrobu falešných nýtů a sněžný pluh.

12th December 2006 - It was add a pages about rivet embossing tool and snow plough.

9.12.06 - Do lodní strojovny jsem doplnil komplet výkresovou dokumentaci.

9th December 2006 - I add complete drawings to page Boat engine room..

14.11.06 - Přibyla stránka o spřáhlech Kadee pro zahradní železnici..

14th November 2006 - It was add a page about Kadee coupler for the garden railroad..

8.-9.11.06 - omlouvám se všem za výpadky serveru. Odešel mi router, tak jsem instaloval nový a vzal jsem to i se serverem. Doufám, že je trochu rychlejší .

8-9th November 2006 - I'm sorry for drop-out of my pages. My router was crashed so I install new. New server is instaled too, it is faster then old I hope .

1.11.06 - Stránky o stavbě zahradní železnice a její fotografie byly aktualizivány.

1st November 2006 - The pages about garden railroad building and his photos was refreshed.

9.10.06 - Přibyla stránka s kyslíko-vodíkovou svářečkou.

9th October 2006 - It was add a page about oxygen-hydrogen welder.

19.9.06 - Přibyla stránka o zahradní železnici (včetně nočních záběrů) a fotky z oslavy 150. výročí tratě Brno-Zastávka.

19th September 2006 - It was add a page about garden railroad (with night pictures) and pictures from celebration of 150th anniversary BRE company (railroad Brno-Zastávka).

17.5.06 - Doplnil jsem nějaké odkazy do "Linků".

17th May 2006 - It was add a few links to "Links" page.

9.4.06 - Do "video" přibyla "nevideová" položka a to kniha Století železnic od Vladimíra Ringese, takto vrchního ministerského komisaře v ministerstvu železnic. Je hóóódně zajímavá.

9th April 2006 - A book "Century of railroad" was added to "videos" section. Unfortunately in Czech language.

28.3.06 - Špatná zpráva. Při lyžování jsem si potrhal vazy v koleně (bylo otočné do tří směrů a to je trochu moc) a tak budou všechny projekty o nějaký ten čásek zpožděné.

28th March 2006 - Bad news. While I was skying I broke ligament in my knee. Knee was swing for three direction, it is too much. Therefore all projects will be late.

26.12.05 - Přidán oddíl "Parní modely". Obsahuje moje parní i nějaké neparní modely, zahradní železnici apod. Vše zatím ve fázi výstavby.

26th December 2005 - Chapter "Steam models" was added. There are steam and some non-steam models, garden railroad etc. All are in building phase now.

1.12.05 - Přibyly stránky zakružovačka, ozubená kola a modelářská chemie.

1st December 2005 - A three pages was added - slip roll machine, cog wheels and model chemistry.

18.11.05 - Díky pochopení pana Kotoučka byl spuštěn rychlý mirror tohoto serveru. Zdá-li se vám www.steamer.cz pomalý, koukejte na mirror.steamer.cz

18th November 2005 - A new faster mirror of main server was started by sympathy Mr. Kotouček. If you mean so www.steamer.cz is slow, try mirror.steamer.cz

3.11.05 - Přibyl dvouválcový parní stroj. Zatím jen fotky, časem budou i výkresy.

3rd November 2005 - A two-cylinder steam engine was added. Only photos now, drawings coming soon.

2.11.05 - Přibyly fotky z Modelbau messe ve Vídni, kterou jsem okouknul 30.10. Hodně modelů a dokonce i několik echt parních. Medelbau je asi tak o tři kategorie výš než pražská Model hobby.

1st November 2005 - Photos were added from Modelbau messe in Vienna (Wien) in Austria. I visited it 30th October. A lot of pictures - steam engines of course.

26.10.05 - Přidán oddíl "Dílna a nářadí". Obsahuje doma vyrobené nástroje, rozříšení soustruhu a frézy, obýbačku na plech, pracovní postupy atd.

26th October 2005 - Chapter "Shop and tools" was added. There are homemade tools, lathe and mill upgrades, bending machine, working techniques etc.

25.8.05 - Do "video" přidán klip s plachetnicemi na Srpku.

25th July 2005 - Clip about sailing on Srpek pond was added to "videos" section.

22.7.05 - Trochu jsem zapracoval, takže funguje vše, kromě "Parní modely" a "Dílna a nářadí".

22nd July 2005 - I work very hard. Now web works OK except "Steam models" and "Shop and tools". Be patient.

10.5.2005 - Webík je na začátku vývoje, takže vydržte, zatím funguje jen několik stránek - hlavně fotky.

10th May 2005 - Pages are at starting point so by patient. Temporary works only a few pages.