Zpátky na
    lokomotivu TU47


Back to
    TU47 loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Podvozek TU47                 The TU47 boogie


Hnací podvozek je docela složitý, takže se mi nechtělo trápit se s ním ve 3D a střihnul jsem ho jen v Corelu. Zde boční pohled.

The driwing boogie is a little bit complicated. Because I don't like 3D design I made it as 2D in Corel. There is the side view on the picture.

Pálící výkresy. Posílám je mailem do Laspro v Rousínově. Slušné ceny, dobrý přístup, spokojenost. Ovšem pro výpalky už musím autem, to mi mailem nepošlou :-).

The laser-cut drawing. I sent it by e-mail to Laspro laser-cutting company. Good price, good negotation, satisfaction. I have to deliver cutted parts by car, of course. There is no way to sent it by e-mail :-).

Tak tohle jsou vypálené díly na jediný podvozek. Bočnice (vlevo nahoře) ma 75 centimetrů, takže při focení jsem si musel vylézt na židli, aby se to do záběru vůbec vešlo.

There are parts for one boogie only. The side plate (left up) is 75 centimeter long so that I had to climb up to the chair to take picture.


Začnu s navařením konzolí odpružení náprav a dorazy.


The spring bracket welding as first step.


Kluznice rozsoch jsou svařeny každá ze čtyř dílů. Kluzné plochy jsem na závěr zarovnal frézou.


The sliding shoe are welded from five parts. I parallel of the sliding surface by mill before mount.


Kluznice jsou připevněny pěticí šroubů a proti posunutí jsou zajištěny lepidlem Loctite 648.


The sliding shoe are mounted with five screws and glue up by Loctite 648.


Přestože mají díly vypálené navzájem zapadající zámky, je třeba při vaření podvozek pořádně zasvěrkovat.


It is neccessary to good weld part together although the parts have lock items.

I tak jsem po vychladnutí svárů zjistil, že se bočnice prohnuly. V úrovni kluznic to dělalo tři milimetry a to už bylo moc. Bočnice jsem vyrovnával pětitunovou panenkou.

Anyhow the side parts bent after welded. More then 3 mm off between bearing houses ! I have to equalize by five-toon hydraulic-jack.

Nedalo mi to a vytáhl jsem odpovídající části svého předchozího modelu. To nic, položené na papírku uprostřed podvozku je parní stroj (funkční) a náprava lokomotivy Climax, ovšem v měřítku 1:32.

As joke I place the same parts of my previous model. The steam engine and driving axle of my Climax locomotive are placed on the small paper on top of boogie. There are on 1:32 gauge.

Pérové svazky jsou jen šméčko, nepruží. Jsou z 3mm plechu, trošku jsem je stočil, aby pěkně vypadaly. Pohromadě je drží střední třmen a lepidlo.

The spring pack are dummy only, don't sping. There are made from 3mm sheet, a little bit rolled for good looking. There are glued together and clasped by clamp and one screw.


Skutečné odpružení zastanou válcové pružiny na upínacích třmenech. Nad středním třmenem je gumový doraz.


The real wounded spring are on the yokes (screws). The rubber buffer is above the sping clamp.

První série TU 47 měla na boku podvozku písečníky. Ty jsou vypálené z 2mm plechu, ohnuté na čínském kombo-stroji.

The first serie of the TU47 loco had the sand boxes on the boogie side. The model sand boxes are made from 2mm sheet. They bended on chinesse multifunction machine.

Na podvozek jsou písečníky navařené. Pro šťoury - jsou nefunkční, stejně jako na skutečné lokomotivě. Tam je totiž nikdo nedoplňoval, protože se k nim díky poloze nedalo dostat :-).

The sand boxes are welded on the boogie side. For the faulfingers - there are functionless.

Čela brzdových válců jsou složena ze dvou dílů. Aby byla zajištěna souosost, jsou napřed sešroubovány a slepeny a teprve pak finálně osoustruženy.

The brake cylinder head are coposite from two part. Due to good co-axial the two parts are glued together before turn it.

Brzdové válce jsou zavěšené jen na pístních tyčích. Abych omezil setrvačnou hmotu, jsou písty z hliníku a nedotýkají se válze. Vnitřní průměr válce je 25mm, písty mají průměr 24.9mm a drážka je 1.9x 1.75mm. Těsnění pístu zajišťuje NBR O-kroužek 21x2mm.

The brake cylinder are hung on the piston rods only. To restricted inertial matter the pistons are made from the aluminum and don't touch to cylinder surface. The cylinder diameter is 25mm, pistons diameter 24.9mm and groove for seal is 1.9x 1.75mm. The piston seal is NBR O-ring 21x2mm.

Nahoře rozložený, dole složený brzdový válec. Pevně slepené Loctite 648 jsou čelo + pouzdro pístní tyče, pístní tyč + píst + matice a vnitřní matice (srpek mosazi uprostřed obrázku) ve válci. Matky svorníků jsou zajištěny Loctite 222, to lze v případě potřeby silou rozebrat. Teflonovou páskou je utěsněn přívodní šroub.

There is exploded (on the top) and assembled (on the bottom) brake cylinder. The forehead + bushing + piston rod, piston rod + piston + nut a inside nut + cylinder are gluet by Loctite 648. the nuts on the screw bolt are ensured by Loctite 222. The comperred air supply screw is sealed by teflon strip.


No a může se barvit.


Let's painting.


Ložiskové domky pro čtyři podvozky těsně před nástřikem.


The bearing houses for four boodies before painting.

Finální montáž. Ten chumel drátů představuje - napájení dvou motoru, analogové teplotní čidlo (bude se zobrazovat teplota), dvě čidla přehřátí (rozpínací kontakt) a čidlo tachoměru.

The final assembly. That huddle of wires presents - power supply for two motor, analog temperature sensor ( temperature will be displayed on the board), two overheating sensors (circuit-opening contact) and sensor of tachograph.

    


Podvozek v měřítku 1:4 je dost macek. Nejenže má 100 kilo, ale taky je poněkud velký do dlaně. Na zvedání je už potřeba malý jeřáb.


The 1:4 gauge boogie is a little big. It weight 100 kilos a it is too big to my hands. I use a small crane to manipulate with the boogie.

Hotový podvozek TU-47 v měřítku 1:4 váží rovných 100 kg a je složen ze 627 dílů (bez motorů).

Finished boogie for TU-47 loco in 1:4 gauge. It's 200 lbs heavy. The 627 parts (motors excluded) is assembled to one boogie!

Během trakčních zkoušek jsem použil jednoduchou "palubu" pro umístění baterek, regulátoru a testovacího fíry. Maximální rychlost jsem dosáhl 17.5 km/h, max. tažná síla přes 70 kilo (pro šťoury 700 Newtonů) a proud víc jak 50A, tj. výkon asi 1.3kW. Chodové vlastnosti dobré, brždění motorem s rekuperací bez problémů 15-20A. Prostě úspěch .

I place the wooden "board" over the boogie. The batteries, regulator and engeneer are on the board while test run. Max. speed was 17.5 km/h (cca 11 MPH), the force power 70 kilos on more then 50 Ampers. Total power more then 1.3kW. The run was smooth. The recuperation brake gives 15-20 amps. Siply success .