Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
    koleje a výhybky
    přejezdová signalizace
    stavební vagóny
    vodárna
    lokomotiva TU47
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
    rail and switches
    crossing signals
    working wagons
    watter works
    TU47 locomotive
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Stavební vagóny

Working wagons


Pro stavbu a i později se budou hodit pracovní vagóny. Aby něco uvezly, tak jsou na 7 palců. Jako vždycky začínám podvozkem. Holt je to už takovej můj zvyk. Konstrukce klasická, taková ta moje pixla. Je dost odolná a při vykolejení jen tak sklouzne po rámu.

We need construction wagons for building track and object on our railroad. They are 7 inch gauge for good capacity. I start construct boogie at first as usually. They have robust frame. It is good if boogie derailed.

Výkresy pro vypalování.

The drawings for burning of parts.

Donesu to domů a vrtám a závity motám. Celičký den.

Burned parts at home. I maked threads all day.

Tak tohle jsou jen krytky na ložiskové domky a nějaké ty táhla od brzd před barvením.

They are bearing covers and brake rods only before painting.

Polotovary pro 12 podvozků na hromadě. Jen těch koleček je zatím polovina.

The parts for 12 boogies on the heap. The axles is half numbers only.

Jeden podvozek před montáží.

One boogie before assembly.

Podvozky nemají odpružení, jen ložiska jsou uložená v gumě.

The boogies don't have springing. The bearing are placed in rubber strip.

Smontovaný podvozek.

Assembled boogie.

Tady je vidět mechanismus jednostranného obrždění. Jedna páka je na brzové rozpěrce volně a druhá navařená, ta drží výšku.

Here is good see the one-side brake mechanism. First ram on the spreaer is rotating and second wended on. The second hold all mechanismus on the place.

Zajišťovací ruční brzda před povrchovou úpravou.

The handy parking brake before painting.

    

Výkres vozu - podle potřeby to bude plošiňák, gondola nebo nádržkový vůz. Prostě podle potřeby.

The wagon drawing - it will be flat, box or tank wagon as necessary.

A vůz jako gondola. Stačí nasadit bočnice.

The wagon as box wagon. Side plates was installed.

    

Půltunový sypák si zasloužil speciální konstrukci.

The half tone hopper wagon has a special construction.

Hotový sypák. Za sypakem je tender pětipalcové lokomotivy Rocket. Pro srovnání měřítek, která provozujeme .

Finished hopper. The Rockets tender is behind hoper. Good to see all gauges what we have .

Zajišťovací brzdy na sypáky jsem montoval už v naší skvělé SMPD klubové dílně. Domů do dílny bych už tyto sloní vozy nedostal.

I assemble hooper parking brakes in our splendid SMPD club shop. Is impossible to carry this elephant wagons to my home shop.

Naložená pracovní souprava o hmotnosti 1.5 tuny před výjezdem na trať.

The 1.5 ton heavy labor train before leaving of the station.

Už se sype, stačí zatáhnout.

Easy work with ballast.

A tohle je nádrž před zpracováním na nástavbu nádržkového vozu. Dvě polyeylénové nádrže nám sponzorsky vyrobila firma AMM Otáhal. Díky.

This is plastic tank before rebuild to tank wagon body. The AMM Otáhal company give us two tanks as gift. Thanx.

Plátování nádrže imituju jen hliníkovou pásovinou 3x25mm nanýtovanou na nádrž.

The tank cladding is made from aluminium band imitation 3x25mm.

Nýtovat polyetylén jsem se kvůli vodotěsnosti neodvážil, takže jsem díry nedělal skrz a nýty jen lepil. Nicméně jsem musel všech 2000 nýtů zkrátit na 7mm délky.

I afraid to riveted thru etylen tank to lose wattertight. So I made holes no-through and glue the rivets into. However I had to cut down all 2000 rivets to 7mm.

Obruč je potřeba před "nýtováním" pořádně stáhnout kolem nádrže ...

The tank "cladding" band is necessary to closely clamp before riveting.

... a pak vrtat a lepit .

And boring and gluing.

Sedla a stojky jsou nýtovaný doopravdy. Sedlo je z plátů, na které jsou nanýtované úhelníky a příčné výztuže. Prostě jako doopravdy.

The saddles and stems are really riveted. The saddle are made from polyethylene plate with riveted frmaes. Simply as at real.

Příčné výztuže jsou kvůli pevnosti jako svařenec.

This frames are welded from steel rods..

Nýt zasunout, utáhnout, natupo rozklepnout a nakonec závěrný hlavičkář. Tento postup se dává nejlepší výsledek.

Here is best result procedure : push it rivet in, flat hammered and cup-tool used at last.

Nádrž je nádrž a čelo má vlepené dovnitř. Ale vagón má čelo lisované ven. Pomůže polystyrén. Zde výroba základního kruhu.

Plastic tank has foreheads mounted inside. But waggon has foreheads embossed out. So styrene helps me. A basic circle making is on the picture.

Ještě trochu zaoblit. Odporový drát, který jsem měl k dispozici, byl akorát na 3 ampéry. Pružinka na konci eliminuje tepelnou dilataci.

A little bit rouded. I used resistance wire, 3 ampers was suitable for using. The spring at the end of wire eliminate thermal expansion.

A uklidit odpad.

A little bit waste.

Vlevo obřezaný polotovar, vpravo po opracování smirkem. A pak asi pětkrát kytování akrylovým tmelem na podlahy, přebroušení a přelakování.

The head cutted by thermal wire at the left. And after sand paper used at the right. And five times putty by acrylic putty, regrinding and enameling etc.

Víko vozu je z dvojité sešroubované vrstvy etylénu. Do soustruhu to bylo velké, tak jsem to dal do frézy. Soustružnický nůž je ve svěráku. Problém byl najít správný řezný úkel, aby se to nekousalo. Je záporný, kolem 10 stupňů.

The waggon cap is made from double plate of ethylene screwed together. It was too big to the lathe so I use mill. The lathe knife is fixed in the vice. Best result giving negative 10 degree cutting angle.


Hotové víko. Hladký povrch jsem docílil pomocí smirku a plynového hořáku. Dvě víka = 8 hodin práce.

Finished cap. Smooth surface was made by sand paper adn gas torch. Two pieces of cap = 8 hour of work.

Ještě pochozí lavečky, žebříky a zábradlíčko. Prostě luxus pro obsluhu v měřítku 1:4.

So sidewalks, ladders and handrails. Simply luxury for the 1:4 gauge people.

A nakonec už to jen sbouchat dohromady, polepit, nějaké ty ventily a je vymalováno.

And what on the end - put together, labels, a few plumbing etc.

Doděláno, pochlubeno tak hurá na další projekt.

Completed, showed out and hurry to next project.

Ještě nějaký ten záběr z provozu.

One picture from normal operation.

Cisterna je běžně používána jako mobilní napáječ parních lokomotiv. Zde plnění upravenou demineralizovanou vodou. Stavba vodárny je zde.

The tank wagon is normaly using for feedin the steam engines. There is filled by demineralized watter. The watter works building page is here.