Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
    parní lokomotiva 0-3-0
    koleje a výhybky
    vůz pro strojvůdce
    zvedák na lokomotivu
    osobní vůz
    lokomotiva Solingen
    závady
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
    steam 0-3-0 loco
    rail and switches
    drivers carriage
    locomotive lifter
    personal waggon
    Solingen locomotive
    failures
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Parní trojspřežní
lokomotiva


Steam 0-3-0 loco

Po návštěvě srazu parních nadšenců v Sinsheimu jsme s kolegou propadli kouzlu velkých lokomotiv. Uvažovali jsme, jakou velikost si pořídit. 7.5 palců je nejhezčí, je to pořádná mašina, ale je už dost velká, těžká a obtížně přepravitelná. 5 palců je menší, ale pořád ještě dost velká, aby nás utáhla. Je to taky nejobvyklejší rozměr evropských kolejišť, až pojedeme někam na návštěvu. Takže 5 palců.

Než si postavím vlastní (což trvá rok až dva), koupil jsem si v Anglii tříspřežku. Aby bylo na čem jezdit. S kolegou Šilerem jsme pořídili u Knupfera kolejové pruty a sešmoulili něco kolejiva. A už se jezdí.

I visited steam exhibition in Sinsheim and looked up to big gauges locomotives. Wonderfull. With my friend we speculate what gauge we will use. Locomotive gauge 7.5 inch is beatifull big engine, but it is too big and heavy for transport and manipulate. Gauge 5 inch is better for us. It is still big and strong. 5 inch is also most common gauge of Europe small railroad - it is good when we will visit it. So 5 inch.

Until I will have finished my own loco (1 or 2 year of work), I had to buy used 0-3-0 loco from England. With my colleague Mr. Šiler we bought rails from Knupfer and build a few track. And go to ride!

Anglická krasavice z boku. Topí se uhlím (jak jinak v této velikosti), provozní tlak 6 atmosfér, písty 1.25 palce, vnější Heusingerův rozvod.

English beauty - side view. It is heated by coal of course, working pressure is 90 PSI, piston 1.25 inch, Heusinger valve gear.

Ovládá se vše jako v reálu - pára, rozvody, odvodňovací ventily, brzda, plunžr s přemostěním, injektor, dmychavka, píšťala.

Locomotive is controled the same way as real locos - throttle lever, reverse lever, drain valves, brake, feed pump with bypass, injector, blower and whistle.

Pohled do otevřené kabiny.

The view to opened cab.

Pro bezpečnou přepravy jsem svařil z jeklů 15x30 box. Lokomotiva je upevněná v dřevěných špalcích za nárazníky.

I welded box from iron profiles 15x30mm for safe transport. Locomotive is fixed in wooden boxes by the buffer.

Přední stěna boxu slouží současně jako nájezdová rampa.

Front side of the box is drive-up ramp simultaneously.

První jízda angličanky na mém přenosném kolejišti.

First steam-up. It used my portable railyard.

Výkon lokomotivy dostačuje pro rozhýbání tří takových dobře rostlých člověků jako jsem já.

Power of locomotive is sufficient to move three of puffy man as me.

Když se pořádně zatopí, je to síla. Nejlepší je černé uhlí s 15% zplynovatelností. Zkoušel jsem i 100% antracit, ten sice nekouří, ale zase nehoří. A když už jsem ho zapálil, další přiložená vrstva ZHASLA!.

It's great when is full burning. Black coal with 15% gasifiable is best. I try use 100% anthracite coal. It don't smoke but it don't burn! Realy. When I set fire to anthracite after long time, next added anthracite FLAME OUT!

Oprava předchozího odstavce - antracit zhasínal, protože jsem trouba měl zanešený trubky. Na fotce čistící pracoviště.

Oops. Anthracite coal flamed because smut was inside pipes! On the picture is cleaning place.

Vyvapkovaná dýmnice září opět mědí.

Cleaned smokebox with copper pipes.

Čistící pomůcky. Kartáč je z domácích potřeb, na průměr 8 mm (pro trubky 6mm) jsem ho ostříhal nůžkama. Je navařen na nerezovou tyčku 2mm (mimo záběr).

Cleaning tools. The brush was bought in household goods shop. I cut it to 8mm diameter (for 1/4" pipe) by scissors. It silver soldered to stainless steel 2mm rod (out of picture).

V tonto kýblu jsem jen vyplachoval kartáček. Vnitřní průměr trubek cca 3mm se opět zvetšil na původních 6mm .

Ugh! I was only washing out brush in this bucket. Inside diameter of pipes growed from 3 to original 6mm .


Kolega Šiler šáhl ještě hlouběji do rodinného rozpočtu a pořídil si model jihoafrické úzkorozchodné lokomotivy.

Colleague Mr. Šiler have bought narrow gauge model from South Africa. It was even more expensive then my loco.

Detailní modelářské provedení prostě bere dech. Není divu, že výroba zabrala 8 let. Další informace zde.

It is very very detailed made. It is no wonder that made continued for 8 years. Additional infos are here.

Pohled do kabiny.

A cab view.