Parní stroje
Zahradní železnice
    stavba tratě
    stavba mostu
    ruční drezína
    sněžný pluh
    sněhová fréza
    lokomotiva Shay
    lokomotiva Climax
    šalina č.10
    lokomotiva DEE
    lokomotiva Moravia
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
    railroad building
    bridge building
    handcar
    snow plouhg
    snow blower
    locomotive Shay
    locomotive Climax
    tramway No.10
    locomotive DEE
    locomotive Moravia
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Zahradní železnice
měřítko 1, 1:32
rozchod 45mm


My garden railroad
gauge one, 10mm
rail 45mm


Fotografie železnice jsou zde.
Funkce spřáhel Kadee je zde.

A photos of railroad are here.
The Kadee couprer function is here.

  

To je plán mé zahradní železnice. Celkem 50 metrů kolejí, 11 výhybek, 1 angličák, dva mosty, dva tunely, dvě stanice a depo. Napájení je kombinované - analog a digitál LGB. Stavbu jsem začal v červnu 2006.

This is the drawing of my garden railroad. Here are 50 meters of rail, 11 switches, one cross switch, two bridges, two tunnels, two stations and one depot. It is powered by analog and LGB digital. I started build it in June 2006.

Takhle vypadal kout zahrady původně. Na rozdíl od mé manželky si myslím, že nic moc :-).

This is original look to corner of my garden. I thing not too pretty :-). My wife don't thing so.

Tentýž pohled o týden později. Po nástupu jenomužné pracovní čety se zelená změnila v hnědou.

The same look after a week. The green was changed to the brown after one-man labour gang started work.

Korpus pro stavbu tunelu metodou polož a zalej betonem. Ačkoliv je kolejiště v měřítku 1:32, je průjezdný profil dimenzován na měřítko 1:22.5, tedy snad by mohly projet i modely LGB.

The frame for tunnel building. My garden railroad is in 1:32 gauge, but structure gauge is for 1:22.5. It is suitable for LGB models.

Odlitý tunel. Kostra je poražena térovým papírem, druhý den je nutno kostru opatrně vytáhnout. Po úplném zatvrdnutí betonu by to už asi nešlo. Stavba portálu a mostu v pozadí je popsána zde.

Finished tunnel. The frame is coated of tarry paper. It is neccessary it pull out second day, after fully hardening of concrete it is hardly. Building of portal and bridge (it is visible at the back) is described here.

   


Podzemní kabeláž, celkem 110 metrů. Protože železnice bude řízena jak analogově tak digitálně (LGB), použil jsem oddělené kolejové obvody.


Undergroung cabling, 110 yards. My railroad is powered by analog and digital (LGB), so I use separated track circuits.


Víceméně dokončená pokládka kolejí.


Track laying is almost finished.


Stav železnice po čtyřech týdnech tvrdé hokny. Chybí ještě některé detaily a budovy.


My garden railroad after four week of hard work. Some details and buildings is missing.

Frézování trámů příhradového "sirkového" mostu. Přítlak rukou vede k nepravidelnému zaoblení, což je to pravé ořechové. Trám pak vypadá jako rozřezaný strom.


The beam of wooden bridge milling. Handy shifting make unequal surface, that looks like cuted the tree.


Hotový dřevěný most.


Finished wooden bridge.


Koncem prázdnin už chybí jen staniční budova "Veverská Bitýška" a distanční návěstidla.


Railroad at the end of holliday. Only "Veverska Bityska" station building and three signals are missing.


Okna a dveře pro staniční budovu. Jak je vidět, dveře jsem musel složit z více produktů aby odpovídaly skutečnosti.


The windoes and doors for station building. I have to door put together from more parts to it looks really.


Pokrývačské práce trvaly několik dní. Spotřeboval jsem 3500 bobrovek a 3 tuby kaučukového lepidla.


The roofing was take a lot of time - a three days. I used 3500 plain tiles and 3 tubes of rubber glue.

Barvení profilované podezdívky. Aby spáry zustaly světlé, nanášel jsem barvu pomocí jelenice na polyuretanovém špalku.


Here is a base wall colouring. To stay gap of bright, I apply paint by deerskin on polyurethan block.


Staniční budova před dokončením.


The station building before finish.

Rozpracovaná distanční návěstidla. Pro pohon slouží malý motorek. Povšiměte si nástroje na dělání meziprknových rýh.

Semifinished distance signals, propulsed by small motor. Look to tool for plank gap making.


Srdce zahrádkáře jásá. U každé stanice přeci musí být zahrádka.


The gardener exult! In every station have to be small garden, of course.

Osobní vagóny bez osvětlení vypadají večer poněkud divně. Bylo tedy nutno doplnit osvětlení. Dobrým řešením se ukázaly SMD LEDky brutálně připájené na drátě a přilepené na strop.

Personal coaches without lighting looks not very well. It's necessery to add lighting. Good solution is SMD LED, soldered direct to wire and glued on roof.


Sběrače jsem udělal z obyčejného fosforbronzového plechu 0.2 mm.


I made the collectors from phosphorbronze sheet 0.2mm thickness (1/125 inch ).

Usměrňovač s ochranou proti proudovému nárazu a srážecí odpor. Po usměrnění dává LGB 21V, LEDky napájím 20mA a je na každé 1.9V. Z toho vyjde podle počtu LEDek srážecí odpor.

Rectifier with overcurrent preservation and adjustment resistor. LGB give 21 V after rectify, LEDs current is 20mA. On every LED is 1.9V. Fro this you can define adjustment resistor according to numbers of LEDs.

Zde je přesložité chéma zapojení osvětlení.

Here is too complicated schema of lighting.

Do Veverské Bitýšky se vozilo zcela jistě Starobrno. Nějaká německá břečka (originál vagón od Märklina) nemá na mé trati co dělat!

The Starobrno beer was carried to Bittiska station. Original wagon was painted to any German slops (bad beer) and wasn't suitable for my garden railroad!

Přiznávám bez mučení, že grafika je vymyšlená, i když písmo a styl je originální z 19. stol. Vycházel jsem z vagónů jiných pivovarů, protože Starobrno jsem nesehnal.

I plead guilty - graphic/shape is fake. Font and style is original from 19th century but this wagon doesn't exist.Fotografie železnice jsou zde.
Funkce spřáhel Kadee je zde.A photos of railroad are here.
The Kadee couprer function is here.