Parní stroje
Zahradní železnice
    stavba tratě
    stavba mostu
    ruční drezína
    sněžný pluh
    sněhová fréza
    lokomotiva Shay
    lokomotiva Climax
    šalina č.10
    lokomotiva DEE
    lokomotiva Moravia
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
    railroad building
    bridge building
    handcar
    snow plouhg
    snow blower
    locomotive Shay
    locomotive Climax
    tramway No.10
    locomotive DEE
    locomotive Moravia
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Lokomotiva Climax

The Climax loco

V časopise Narrow Gauge Down Under (něco jako Úzká u protinožců) jsem objevil článek Marka Fly o troskách kdysi krásného Climaxu class A. Tyto těžarské lokomotivy s náhonem na všechna kola používaly podobně jako Shay kardan a převody pro zvětšení trakční síly. Tento Climax byl postaven pravděpodobně roku 1899, a teď se jeho trosky povalují na Novém Zélandu.

I have found the Marc Fly article in Narrow Gauge Down Under magazine. It is about Climax class A locomotive respective about its wreck fouded in New Zaeland. The Climax was geared and all axles tractioned same as Shay for better transfer traction power. This Climax was built probably in 1899 year.

O stránku dál byl pěkně zpracovaný výkres a to mi vnuklo myšlenku, že by i Climax mohl pěkně jezdit po mém kolejišťátku. No ne?

I found good drawing on the next page. And brain wave come - the Climax shoud by ride on my garden railroad too. Yes!

Patnáctitunový krasavec s T kotlem v katalogu výrobce. Následující fotky jakož i údaje jsem čerpal z obsáhlého Climax webu.

The 15 ton beauty with T-boiler in producer catalogue. I use many informations and pictures from Climax pages.

Tohle je fotka Climax třídy A, výrobní číslo kolem 150, vyrobený v roce 1896. Je to fotka nejbližšího vyrobeného kusu, co se mi podařilo sehnat.

This is picture of Climax class A, serial number around 150, built in 1896 year. It is closest locomotive which I found.


Katalogová fotka podvozku.


The catalogue picture of the boogie.

Tady je pěkně vidět, jak byla trakční síla převáděna z parního stroje na hnací nápravy.

Here is good to see as traction power was transferred from engine to tractive axles.Stavba parního stroje.The steam engine building.Video zkušky nového stroje.

Videoclip of engine first run.


Celé video ke stažení (klikni na obrázek), 6MB, kodek XviD.

Video for download (click to picture), 6MB, kodek XviD.Stavba podvozku a převodů.The boogie and gears building.

Stavba téčkového kotle je poněkud náročnější, než obyčejného válcového. Nejprve je třeba udělat spoustu dílů.

The T-boiler is a little bit complicated for construction then normal cylindrical boiler. Is neccessary to build many parts at first.

Díly kotle na hromadě. Kotel je malý, takže je třeba využít každý mililitr. Vypustil jsem tedy dýmnici a prodloužil kotel - vpravo šméčková vrata dýmnice, ve skutečnosti čelo kotle.

The boiler patrs on the heap. This boiler is small so is neccesary utilize every mililiter of space. I extent boiler to smokebox, resp. smokebox is omitted. There is false smokebox door at right - it is boiler head in fact
.

Vnitřní kotel s plamencovou a vodními trubkami. Tady je pěkně vidět, jak neumím pájet. Je to celý dosoplený, hrůza.

The inside boiler with fire tube and watter tubes. Here is good to see that I don't know silver soldering. It is daubed, terrible.

Tenhle kotel je docela složitý, pájení mělo celkem osm etap. Zde vyčištěný kotel po čtvté etapě.

This boiler is a little bit complicated. The siver soldering has a eight phases. Here is the boiler after four phase.

Etapa šest, už se to sobotí.

The phase six.

Hotovo. Trubka okolo je odpařovač plynu (z nádrže odebírám kapalný propan-butan, nedochází k jejímu zamrzání).

Finished. The pipe around is the gas vaporizer. The gas go from the tank as liquid and vaporize in this pipe which is heated from boiler. The advantage - the tank don't freeze.

Podstavec komína. V podstatě jen výroba špón.

The chimney stand. Almost the chips making.

Trochu ofrézovat a pak hodně ruční práce, pilník a tak.

A little bit milling and much handy work.

Tolik práce a takovej prťavec na kotli.

So many of work for this nothing!

Hotový kotel. Toto je ale druhý exemplář. U prvního se objevila netěsnost uvnitř plamencové roury. Taky kde jinde, tam je totiž jediný místo, který se nedá pájením opravit.

Finished boiler. There is second piece on the picture because the leak appears inside fire tube. This is only one place which is impossible to repair by silver soldering.

Díly hlavního rámu. Průřez "trámců" je 12x8mm, proto jsem původní dřevo nahradil mosazí, kterou se budu snažit natřít do podoby dřeva. Opravdové dřevo by se v parním provozu moc kroutilo.

The main frame patrs. The main beams are 8x8mm. They was made from wood in prototype of course, but I use brass. Wood is a little bit ustabil for live steam operation.


Rám s palubou.


The frame with the board.

Namontovaný stroj a kotel.

The engine and the boiler are mounted.

Stroj má dvoustupňovou převodovku, takže má i "řadící páku". Začneme kulisou.

The two-speed gearbox is under frame. So the engine has a speed-change lever. I started with round plate and link.

Pak páka, rukověť, západka, pružina, ... a namontovat. Západka je plně funkční.

The link, handle, key, speing, ... and assembly. The lock is fully functional.

Řadící páka zespodu s kompletní převodovkou. Řadí se posunem horní dvojice ozubených kol doprava a doleva na čtyřhranu. Uprostřed je neutrál .

The speed-change lever ftom bottom with the gear box. The upper twin cog wheels are movable right and left on the square shaft. The idle position is in the middle .

    

Na řadě je plynová nádrž, která je místo původní nádrže na vodu. Tělo, víka, kvůli vysokému tlaku kapalného plynu pět vzpěr a samozřejmě fitínky.

Ang go to build of gas tank now. It is masked as watter tank. The body, lids, stays and fittings.

Nachystáno k pájení.

Ready to silver soldering.

Spájeno.

Soldered.

A vyčištěno.

And cleaned.

Na řadě jsou fitýnky. Takhle vypadá ventilové dvojče - hlavní a píšťalový ventil. Je to všechno dost mrňavý - díra je 1.8mm, trn 2.2mm, díra ve které je to uloženo 2.5mm, závit trnu M3, vnější průměr tělesa 5mm.

A few fittings are in order. This is main and whistle valve. All things are enought teeny - steam hole 1.8mm, spine 2.2mm, all inside 2.5mm hole, spine thread M3, outside diameter of body 5mm.

Kondenzační maznice s plnícím víkem, vypouštěcím a dávkovacím ventilem.

The displacement lubricator with filling cover, discharging and dosing valve.

Plnící stojan kotle pro ruční plnění s dvojicí zpětných ventilů.

The filling stand for handy fill of boiler with double backward valve.

Fitýnky před barvením. Zleva - hlavní a píšťalový ventil na maznice, plnící stojan s dvojicí zpětných ventilů, plunžrová pumpa s bypass ventilem. Chybí už jen pár přírub.

The fittings before painting. From the left - main steam and whistle valve mounted on the displacement lubricator. Filling stand with double backward valve, plunger with bypass valve. Only a few flanges still missing.

Při prvním zatopení se ukázalo, že ačkoliv je kotel stejné konstrukce jako u Shaye, má malý výkon. Zjistil jsem, že problém je v malém množství kyslíku ve směsi a ta pak špatně spaluje. Trochu jsem zaexperimentoval - zleva původní hořák (má malý průměr směšovací trubky), plochý hořák a experiment s plamenem jdoucím přímo na stěnu vnitřního skříňového koltle.

Though the boiler is the same construction as Shay boiler, It has a small effort. I found out it while first time firing the boiler. The problem was in too little oxygen in the mixture. I tryed a few experiments - from the left the first burner (the mixing tube has too small diameter), flat burner and the burner with flame directed to the boiler wall.

Plochý hořák se při správném poměru plyn/vzduch pěkně rozpálí. Jestliže je vzduchu málo, je plamen chladnější a keramika nežhne. Jestliže je poměr ještě horší plamen žloutne, výkon je mizivý a z komína jde nespálený plyn - jde nad komínem zapálit.

The flat burner with enouht oxygen going to high temperature. The burner is dark and the flame is cool if too little oxygen in mixture. If mixture is more poor yet the flame going more cool and yellow. The effort is low and the unburned gas going from chimney.

Experiment taky pěkně zhaví, ale celkový výkon je nižší než u plochého.

The experimental burner is pretty heated too, but have a little effort then flat burner.

Lokomotiva s komletní funkční výbavou ale zatím bez modelové bižuterie. Zleva : BEC stabilizátor, vývod kapalného plynu z nádrže, plynové potrubí, přijímač; servo směru, stroj, vodní pumpa - plunžr, servo páry, výpust kondenzátu z maznice, servo píšťaly; páka převodovky, převodovka, píšťala; hořák, kolem něj trubka zplynovače plynu, plynový ventil, tělo píšťaly; LiPol baterie, připravené dráty pro čelní světlo.

The loco with competed working parts but still without model parts. From the left: BEC stabilisator, tank liquid gas outlet, gas pipe, receiver; direction servo, engine, watter pump, steam servo, displacement lubricator outlet, whistle servo; gearbox lever, gearbox, whistle; burner, gasifier pipe around burner, gas valve, whistle body; LiPol battery, head light wire.

Totéž shora: kotel, zespodu má přívod napájecí vody, shora odběr páry a pojišťovák s imitací píšťaly. Za strojem je páka převodovky. Před strojem zleva parní a píšťalový ventil, ventil dávkování oleje, kondenzační maznice, napájecí stojan s dvěma zpětnými ventily, bypass ventil, hlava pumpy. Vpravo plynová nádrž a spojovací ventil pro přívod vody z připojené cisterny.

The same from top: the boiler, watter supply pipe, steam outlet and safety valve with whistle imitation. The gearbox lever. Before engine: steam and whistle valve, oil valve, displacement lubricator, watter feed stand with two backward valves, bypass valve, pump head. The gas tank and watter connection valve on the right.


Ještě detail stroje a armatur k pokochání.


The engine detail to feast yet.

Totéž z druhé strany. Pumpa v popředí je jen pohledové šméčko. Skutečná funkční vodní pumpa je zespodu.

The same from opossite side. The foreground pump is imitation. Working pump is on the bottom of frame.

A výsledek 360 hodin tvrdé práce. No není pěknej?

And 360 hours of my work result. It pretty, right?

Malý kotel potřebuje pořád doplňovat vodu. Na místě původní vodní nádrže mám plyn, takže vodu jsem musel šoupnout do samostatné cisterny. Tělo cisterny je z měděné trubky, čela jsou lisovaná, imitace nýtovacích pásů je z embosovaného pásku mosazi. Vše spájeno stříbrem.

The engine has a small bouiler and watter feeding is necessary. I built tha gas tank on the watter tank place so watter was moved to tank wagon. The body is from coper pipe, the forefront plates are stamped and riveted band is from embossed brass band. All silver soldered.Hotová napatinovaná cisterna.Finished patinated tank wagon.Kompletní souprava na kolejích zprava ...Finished train vista form the right ...... a zleva.... and left.
Závady
` The troubles

Dlouhou dobu jsem nebyl spokojen s chodem stroje. Zlobil, lepil, zastavoval se. Těch úprav časování a rozvodů! No a pak jsem si vzpomněl, že při sestavování jsem měl jen O kroužky z materiálu NBR 60 a vrazil je tam s tím, že je pak vyměním za Vitonové. A samozřejmě jsem to hned zapomněl. To bylo vše! Pro srovnání - vlevo NBR 60, vpravo FPM 80. Ten vlevo se po ohřátí přilepí ke stěně válce, olej neolej. Ten vpravo konečně funguje.

For a long time I was not satisfied with the operation of the engine. Minded, glued, stopping. Many timing and distribution modifications! And then I remembered that when I was assembling engineI have O-rings of NBR 60 only. And the thrust is there that the then exchange it for Viton. And of course, I immediately forgot. That was all! For comparison - NBR 60 to the left, the FPM 80 to the right. The left after heating adheres to the cylinder wall, with oil or not. Thir right ringIt finally works.