Parní stroje
    na začátek
    fitinky, ventily
    plynové topení
    miniaturní stroj
    dvouválcový stroj
    lodní strojovna
    funkce lokomotivy
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
    on beginning
    fitings, valves
    gas firing
    mini steam engine
    two-cylinder engine
    boat engine
    steam locos function
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Na začátek

In the beginning

Varování - veškeré informace a návody jsou poskytovány tak jak jsou bez jakékoliv záruky. Veškerá použítí zde uvedených informací je výhradně na vaše vlastní riziko. Zejména v případě parních kotlů a komponentů plynového topení je na místě zvýšená opatrnost.


Disclaimer - all information and guides are granted "as is" without any warranty. All using of information from this web are at your own risk. Especially be careful in construction and using steam boilers and gas heating.


Všechny informace, návody a výkresy jsou pro nekomerční využití volně použitelné. Pokud (samozřejmě jen v případě úspěchu! ) přidáte odkaz na zdroj, tj. www.steamer.cz, budu neskonale štasten .All information and drawings are free for noncommercial use. If you have success with your engine and add link to this source (www.steamer.cz) I will be happy .Bezpečnost

Safety

V parním kotli je naprosto nutné použít vyzkoušený pojistný ventil, pro větší kotle raději dva. Zkoušet pojistné ventily doporučuji stlačeným vzduchem (kompresor do 8 atmosfér, resp. 0.8 MPa. lze koupit v obchodňáku kolem 2 tisíc). Příklad pojistného ventilu je zde.

It is absolutly necessary to use tested safety valve, for bigger boilers use two safety valves. I recomend testing it by pressure air. Air pump up to 8 atm (0,8 MPa, cca 105 psi) is for sale in all hobby markets. Example of safety valve is here.

Veškeré tlakem namáhané komponenty (parní kotel, nádržka plynového topení, ventily, ..) je nutno testovat. Doporučuju testovat vodou (v případě roztržení nádoby nemáte před sebou granát, ale jen to trochu šplíchne - voda je téměř nestlačitelná), tlaková pumpa do 40 atmosfét (4 MPa) je zde.

All high pressure components (steam boiler, gas tank, valves, ..) have to be tested. I recommend water as testing medium. In case tank breaks you don't have bomb, but only some water spurts out (water is uncompressible). High pressure pump (600 psi) is here.

Zdivočí-li lihové topení, shoří model. Zdivočelý plyn však dost bouchá a bohužel i při různých koncentracích - nízké a vysoké. Někdy je to sranda, při větším úniku už ne , takže pozor na těsnost. Máte-li plyn v otevřeném modelu, je to OK, ale v zakrytované lodi (nástavba) je nutné zajistit nucené větrání ventilátorem. A taky pozor na teplotu nádrže (max 50 stupňů), plyn se rozpíná.

When your spirit burner goes wild, your model is burned. Wild gas is more dangerous, it explodes in more then one concentration - low and high. Sometimes it is funny, when it is a lot of gas it isn't funny . So be careful to pack the fitting. When gas burner is in an open model, all is OK, but in a covered ship ventilation by fan is needed. Be careful with temperature of gas tank - 50 degree celsius (122 deg. fahrenheit) is maximum.

Všechny moje výkresy a údaje jsou v metrických mírách. U některých převzatých materiálů se mohou vyskytnou imperiální míry. Pro zájemce jsou převodní tabulky zde, zde a zde.

All my drawings and info are in metric measurements. Some materials on this pages are in imperial measurements. If you need conversion table to imperial, they are here, here and here.