Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
    koleje a výhybky
    přejezdová signalizace
    stavební vagóny
    vodárna
    lokomotiva TU47
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
    rail and switches
    crossing signals
    working wagons
    watter works
    TU47 locomotive
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Koleje a výhybky 7"

Rail and switches 7"

Pro náš klub SMPD jsme s kolegy hledali vhodné kolejivo. Je to trošku jiný problém, než koleje doma. Tyhle koleje budou nosit tuny přepravovaného substrátu (to je odborný termín, ne nadávka ), třeba jen taková TU47 bude mít bezmála půl tuny. Nejvíc se nám líbily koleje ve Swiss Vapeur Parc, kde jsme několik dní proháněli naše stroje.

Before a few time we was finding suitable track construnction for our railroad club SMPD. This track have to be suitable for heavy traffic. We are planning for commercial traffic use half tone TU47. After a long investigation on other small gauge railroads we choice track Swiss Vapeur Parc where we a few days run our locos.

Roman Šiler se pochlapil a vytvořil naši variantu kolejí z U profilu 40x20x4 mm.

My friend Roman hard worked and made our variant of track from steel U-shape 40x20x4mm.

Aby toho neměl málo, střihl si i výkres dvourozchodové výhybky.

He worked again and made drawings of two-gauge (5 and 7 1/4") switch.

Pro představu naší rozmáchlosti je zde pudorys nádraží naší dráhy. Zleva zhlaví, výpravní budova, dílna a rotunda. Podrobnější informace na našem klubovém SMPD webu.

Here is our railroad main station concept. From left - the gridirion, station building, shop, rounhouse. Detailed informations are at our SMPD club pages.

Na tomhle leteckém snímku (podzim 2010) je pěkně vidět už hotová trať a rozestavěné budovy nádraží. Žluté hromady jsou bloky Ytong.

On this aerial picture (fall 2010) is good to see finished track and station building still under construction. Yellow boxes are bricks.


Na jaře 2010 nám z Itálie přivezli 16 tun kolejiva.


We bought 16 ton of rail from Italy on spring 2010.

A pracovníci firmy Velecký/Bláha se vrhli do práce na výhybkách a kolejivu.

The workers of Velecký/Bláha company make switches and track.

Hotová dvourozchodová splítka o rozchodu 5 a 7 1/4 palce.

Finished two gauge track - 5 and 7 1/4 inch.

S panem Gregou jsme ještě zapracovali na konstukci výhybky ...

With Mr. Graga we finalize construction of switch ...

... a výsledek se dostavil.

... and this is result.

Testovali jsme i tendrem od Tomášovy Rocket. Ta má tak úzká kola, že jim Roman říká pivní tácky. I tahle mlsná potvora projela bez problémů.

We tested switch by tender of Thomas Rocket. It have narrow wheels. Success again.

Zde zcela nezjištně rozdávám rozumy pánům Veleckému a Gregovi.

Unselfish me speading wisdom between Mr. Velecky and Grega.

Ke stavbě traťových kolejí se postavili čelem šéfové firmy Somerston Oympia CZ, vlastníka nákupního centra Olympia Brno.

The track was invested by Somerston Olympia company, owner of shopping cetre Olympia Brno.

Za podpory ředitelky paní Bumbálkové a pana Navrátila byla při budování parku postavena i naše trať. Po dokončení nádraží bude mít trať 1.6 km délky.

Than to support Mrs. Bumbalkova and Mr. Navratil the track was buit together leisure parc. The trac will be 1.6km (one mile) long after finished.

Pracovníci montážní firmy OK mont svařují kolejivo až se z nich kouří.

The worker of OKmont company are welding rail.

Rozpracovaná výhybna v budoucí aleji. Zatím nic moc, ale za rok ...

Shunting loop in alley under construction.

Lokomotiva Solingen poprvé na nových kolejích.

The Solingen locomotive first time on the track.

Ještě chybí přestavníky. Takže sednout k počítadlu a nakreslit, ...

The switch-point machine still missing. So I have to draw it ...

... nechat vypálit z desítky železa ...

... and burn out from 10mm steel ...

... a pak řezat, vrtat, vařit, barvit a tak. Pár dní práce.

... and cut and bore and weld and paint etc. A few days of the work.

Odborná výroba koulí.

Hihg-tech ball making.

Hotové přestavníky. Tak ještě udělat dalších třicet kousků a bude to.

Finished switch-point machenes. Next 30 pieces is needed !

Spokojený trpaslík po montáži.

Satisfied dwarf after machine mouting.

Zkušební provoz přilákal hromadu zájemců. Někdy je docela fuška nával zvládat.

Many interested persons attract by the trial run. It was very hard work sometime.


A něco fotek z budování budov

A few pictures of building building

Do "parkových úprav" Olympia zařadila i tento tunel. Vede pod dráhou pro kolečkové brusle, kterým se dnes nevím proč říká in-line.

The Olympia included this tunnel into parc plant adjustment. The inline route is in the top.

S Tomášem doměřujeme přesné vedení oblouků.

Me and Thomas are tracing exact track placement.

Hotový skelet tunelu.

Finished tunnel structure.

Chlapci z OK montu řádí s modelovou technikou na modelovém kolejišti. Jen to měřítko, to měřítko.

Boys of OKmont company have models with tooooooo big gauge.

První zkoušky jízdou.

First test run.

Toto bude výpravní budova podle normálií k.k.StB z poloviny 19 století. Zatím to tak nevypadá, že?

It will be the station building according to original drawing k.kStB company from 1880 year. Will be!

Kostra depa osobních vozidel.

The skelet of the person coaches depot.

A dílně rostou zdi.

The shop walls is growing.

Areál stanice v dubnu 2011.

The station areal in the april 2011.

A už stavíme vjezdovou lyru.

The entry yard is building.

Areál stanice v září 2011. Jsou hotové všechny sítě.

The station areal in the September 2011. All nets are finished.

Areál stanice v červnu 2014.

The station areal in the June 2014.