Zpátky na
    lokomotivu TU47


Back to
    TU47 loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Hlavní rámTU47                 The TU47 frame


Tenhle model má délku 3 metry a šířku 60 cm. Tomu odpovídá i konstrukce rámu - páteř tvoří čtyři jekly 40x40mm coby podélníky. Hlavní příčníky jsou z pásoviny 80x10mm a nesou královské (podvozkové) čepy o průměru 20 (u kořene 30) mm.

This model is 3 meters (10 feet) long and 60cm (2 feet) width. So has a corresponding frame - the backbone is from four steel profiles 40x40mm. Main cross-pieces are from flat steel 80x10mm with main boogie pivots (20 mm diameter).


Čela stroje jsou konstruovány jako příčkové svařence výpalků z 8mm oceli. Na obrázku je pálící výkres.


The foreheads are made as cross-piece welded box from 8mm steel plates. The burn drawings is on the picture.

Nejvíc zabrat mi dal pluh. Ty plechy nemají žádný projektovatelný tvar - jsou to části válce uložené navíc šikmo a na ně navazuje jakési oko. Tvar jsem musel trasovat podle papíru.

The plough was most difficult. The steel plates have a crazzy shape - partly cylinder situated sideward with certain "eye". I have to trace this shape by paper pattern.


Rozvinutý tvar poloviny pluhu. Skutečný díl je z 2mm železného plechu a před vařením bylo nutno ho dost náročně naohýbat.


The unrolled shape of one half of plough. The real part is made from 2mm steel sheet. I have to a little bit complicate bend this part before welding.A tady je už komplet svařený čumák s pluhem.There is welded forehead with a plough.

Lokomotiva se neobejde bez spřáhel. Používáme tyčová spřáhla s hlavicí. Pro vozy na rozchod 5" máme talířová, pro sedmipalcovky nechal Roman odlít šalinářské hlavy. Na fotce je výroba závitu M16 na konci tyče spřáhla 16x16mm.

The coupler are necessary for any locomotive. In our club we using two kind of couplers - disc on the rod for 5" gauge and tramway type for 71/4" gauge. The M16 thread making on the 16x16mm square rod is on the picture.


Pro upichování ocelových dílů jsem si pořídil upichovák s výměnnou slinutou destičkou, funguje super.


I have bought special indexable parting knife for my lathe for steel material divide. It works great!


Vyrobené komplety spřáhel pro obě lokomotivy.


All components of the couplers for two locos.

Nanýtovat, zavařit, obrousit, smontovat. Silné 50 kilogramové (pro šťoury cca 500 Newtonů) pružiny slouží pro tlumení rázů při změně rychlosti a současně centrují volné spřáhlo.

Riveted, welded, grinded, puted together. The strong 50kg (100 lb) springs supress push-pull pulses while speed is changing and centralize free coupler.


Sedí v čumáku jako ulitý.


Success.


Navařením podélníků je dohončena hrubá stavbu rámu.


Almost finished main frame.

Na rámu jsou již navařeny čelní díly. V pozadí spokojeně pokuřuje Jarek, programovatelný svařovací automat nulté generace .

The head sheets are welded on the frame. The "zero generation programmable welding automat" named Jarek smoke in the background.

Tady už jsou navařeny bočnice a krycí plechy podvozku.

The side plates and boogie cover plates are welded up.

Pod podlahou se skrývá kanál páteřní istalace - kabeláž, oba tlakové brzdové systémy a konektory pro připojení podvozků.

The backbone channel is under floor - cables, both pressure air brake systems and connectors for boogie connection.

Začínám pokládat podlahu.

I starts lay the floor.

Podlaha s instalací je hotova.

The floor with cables are finished.

Výdřeva modelové kabiny strojvedoucího.

The woods of the model engine-driver room.

Výdřeva strojovny a kabiny skutečného strojvedoucího.

The woods of the engine room and the real driver room.

Sedadlo stojvůdce, dveře a hotová výstroj strojovny.

The engeneer chair, his door and completed engine room.

Detail centrálního kabelového žlabu v místě připojení podvozkové kabeláže a vzduchotechniky.

The electricity and air boogie junction point in the central cable korridor.

A hrajeme si s barvičkama.

Start of painting.

Další barvičky. Začíná to vypadat jako lokomotiva.

Another pain. It start looks as a locomotive.

Bílý pásek není pásek ale patvar a není bílý ale perlový RAL 1013 .

The white stripe isn't stripe but bizarre shape and white isn't white but pearl RAL 1013 ..

Boční dveře (v měřítku 1:4) pro strojvedoucího (v měřítku 1:1) na originálu samozřejmě nejsou. Ale jsem už starší člověk a přeskakovat bočnice se mi už prostě nechce.

The doors (gauge 1:4) for engeneer (gauge 1:1) does'nt exist in prototype of course. But I am a old man and I don't like skip to engine over side plate.