Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
    parní modely
    zahradní železnice 1:32
    ostatní modely
    velké parní stroje
    parní den Hradec 2003
    Lužná 2005
    Modelbau 2005
    parní den Hradec 2006
    150 let Brno-Zastávka
    Sinsheim 2007
    Anglie & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
    steam models
    garden railroad 1:32
    other models
    big steam engines
    steam day Hradec 2003
    Luzna 2005
    Modelbau 2005
    steam day Hradec 2006
    150 an. Brno-Zastavka
    Sinsheim 2007
    England & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    videos
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Muzejní noc - 15.5.2010 otevřela všechna Brněnská muzea své brány a aby to bylo opravdu zajímavé, jezdili jsme s modely měřítka 1 a 2m na přenosném okruhu. Dětem se to evidentně líbilo.

Museum night - All Brno museums was opened of 15th May 2010 for public. We exhibited and rode our gauge one and 2m gauge models for bigger acractivity. All children enjoyed of course.

Ekotechnické muzeum - 24.4.2010 jsme navštívili bývalou pražskou kanalizační čistírnu. Přez den jsme jezdili s modely a večer jsme prolezli velmi zajímavé podzemí a parní strojovnu. Pan Kotouček nám vysvětlil všechny technické finesy původního provozu.

Ecotechnical museum - 24th April 2010 we visited former Prague sewage works. We exhibited and rode our gauge one and gauge 2m models on mobile track across daytime and explore steam engine room and undergroud tunnels at night. Mr Kotouček tell us all technical finesse of old plant.

30. let firmy Regner - v červenci jsme si zajezdili u pana Regnera v Aurachu SRN. K vidění bylo mnoho modelů z produkce fy Regner i amatérké výroby. Počasí sice trochu nepřálo, ale nejsme přeci z cukru (ani naše modely). Pořádnou reportáž jako obvykle naleznete u pana Šilera zde.

Regner - July 2008. We rided our locos on 30th anniversary Regner company. There was many models from Regner production and amateurs models. The wether was not very good, but we aren't from sugar (and our models as well). Detailed editorial is here (in Czech language only).

Swiss Vapeur Parc - červen 2008. Detailně propracovaný zábavní park jsme navštívili s oběma brněnskými lokomotivami v době parního festivalu. Přes 1.5 km tratě 5/7.5" je vedeno ve dvou patrech s max. stoupáním 10 promile. Prostě nádhera. Podrobnou reportáž jako obvykle naleznete u pana Šilera zde.

Swiss Vapeur Parc - June 2008. We visited the railroad entertaiment parc with both own locos in Steam festival time. The amazing 1 mile of 5/7.5" rail are placed in two floors with max gradient 10 promiles. Detailed editorial is here (in Czech language only).

Graz, Rakousko - duben 2008. Jednou jsme zase s lokomotivama vyrazili za hranice všedních dnů, tentokrát do Štýrského Hradce. Do blázince. Nádhera. Podrobnou reportáž jako obvykle naleznete u pana Šilera zde.

Graz, Austria - April 2008. We visited big parc railroad in Graz, Austria. It is located in madhause (realy!), in madhause garden actually. Detailed editorial is here (in Czech language only).

Výstava Modely Brno - březen 2008. Letos jsme k předváděcímu kolejišti zahradní železnice velikosti IIm přidali i vozící železnici 5 palců. Děti byly nadšeny. Podrobnou reportáž naleznete zde.

Exhibition Models Brno, Czech Republic - March 2008. This year we show our garden railroad models (gauge IIm) and steam railroad gauge 5 inch too. Detailed editorial is here (sorry, in Czech language only).

Sinsheim, Německo - leden 2008. Asi největší sraz parních nadšenců na kontinentu, letos za účasti čtyř 5" lokomotiv z ČR. Podrobnou reportáž naleznete zde.

Sinsheim, Germany - January 2008. Probably the biggest steam enthusiast exhibition in Europe. We take part in with four 5 inch locos. Detailed editorial is here (sorry, in Czech language only).

Nábřeží paromilů - Hradec Králové 8.9.2007. Jako nově založená "Společnost moravských parkových drah" jsme povozili dětičky na 5ti palcové čeleznici. Nechyběl ani ovál zahradní parní železnice IIm (1:22.5). Zleva : stavba kolejí na nábřeží, zatápíme Topsy2, zkušební jízda zatím ještě bez dětí, úzkorozchodná Andpie pod parou, hostující Barbora pana Bauera, p.Kút a p.Randýsek s malou párou, paroloď Hradecké paroplavební společnosti a parní válec Mamut výtopny Zlíchov.

Riverside of steam enthusiasts - Hradec Králové 9.8.2007. As a "Moravian Garden Railroad Company" we carried children on our 5 inch railroad. Photos from left : rails building on riverside, heat-up a Topsy2, test of track without children yet, narrow gauge Andpie on the steam, guesting Barbora and owner Mr. Bauer, Mr. Kút and Mr. Randýsek with small (IIm gauge) steam locos, paddlewheeler of Hradecká paroplavební společnost and steam roller Mamut (Mammoth) from Výtopna Zlíchov Co.
Parní lokomotivy - v měřítku IIm zastupovaly živé parní stroje na výstavě modelů v Brně 15-18.března 2007. Na čtvrtém obrázku v cisterně Kralupské rafinerie je skryta Fernetová výčepní stanice pro vzácné hosty. Na poslední fotografii je vidět rozdíl měřítek 1 (1:32) a IIm (1:22.5), které jezdí na stejných kolejích.

Steam locomotives gauge IIm in model exhibition in Brno, 15-18th March 2007. On fourth picture is Fernet (alcohol) bar-station for guest, it is camouflaged as Kralup rafinery tank wagon. A comparsion of gauge one (10mm) and gauge G (16mm) is good to see at last picture.
Africká královna - první pára 23.4.2005, plavební zkouška byla úspěšná. Chce to jen upravit hořák, zvětšit kormidlo, předělat ovládání kormidla atd . African Queen - first steam on 23th April 2005, thr autical test was successful. It required of modify burner, increase rudder, change control of rudder and so on .