Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
    koleje a výhybky
    přejezdová signalizace
    stavební vagóny
    vodárna
    lokomotiva TU47
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
    rail and switches
    crossing signals
    working wagons
    watter works
    TU47 locomotive
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Vodárna

The watter works

Voda z vodovodu obsahuje množství solí, které v kotli tvoří vodní kámen. Ten výrazně snižuje výkon kotle a odpadávající kusy kamene ucpávají potrubí, fitínky a šoupata. Kolega Roman ve svém entusiasmu zakoupil zařízení pro úpravu vody (šipka).

The water pipes gives water with melted minerals. This water leaving the scale and minerals sediments inside the boiler and the boiler power falling. The fittings, pipes and valves may be plug up by parts of sediments. So my friend Roman bought the demineralized water supply box (see arrow).

Vizáž úpravny mi přišla poněkud neadekvátní naším krásným modelům, tak jsem to obestavěl do tvaru nádražní vodárny dle mých oblíbených normálií kkStB. Na fotce je vidět konstrukce z vodovzdorné překližku (boční stěna) a šméčkový trámy z lišt.

Because it looks unseemly compared to our beautiful models I made model waterworks according to kkStB (old Austria-Ungarn railroad company) norms. You can see the construction made out of the exterion plywood (side wall) and dummy beams from wood mouldings.

Hotová "hrubá stavba". Omítka je z vrstvy akrylátové bílé barvy Eternal, která se za mokra zasype křemičitým pískem a po zaschnutí znovu přetře barvou.Vršek je opláštěn mořeným dřevem v souladu s normáliemi. Střecha je z překližky pohryté obarveným smirkovým papírem.

Finished water house. The parget/plaster is made from the white acrylate paint Ethernal covered in by silisious sand before get dry. It's necessary to pait again after the sand dry. The top of water house is made from wood according by kkStB norms. The roof is made out of plywood cowered by painted sandpaper.


Když vodárna, tak i vodní jeřáb. Za vzor jsem si vzal vodní jeřáb z přibližně sedmdesátých let 19. století, který jsem kdysi vyfotil v muzeu ve Strasshofu.


When water house build so water crane too. This 150 year old water crane I take as a master for my model. I took this picture in Strasshof museum in Austria a few year latter.

Spodní část sloupu při pájení stříbrem.

The bottom part of crane is silver soldering.

Výroba imitace odlitku horní otočné části.

The upper rotary part of crane is making.

Hotový vodní jeřáb.

Finishe water crane.

Funkční ventil vodního jeřábu.

Working crane water valve.

Pohled shora na otevřenou vodárnu.

The upper look to the opened water house.

Odkryté skutečné armatury, uprostřed je ventil vodního jeřábu (viz dvě fotky nahoru).

The look to opened armature place. The crane water valve (look to two picteres up) is in the middle.

Upravenou vodu lze napouštět modelově z vodního jeřábu nebo nemodelově, ale zato prakticky z hadice.

The demineralized water flows from watter crane (model-like) and from garden pipe (more practical).

No řekněte, není jako živá?

So tell me, isn't pretty look?