Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
    koleje a výhybky
    přejezdová signalizace
    stavební vagóny
    vodárna
    lokomotiva TU47
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
    rail and switches
    crossing signals
    working wagons
    watter works
    TU47 locomotive
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contact



napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopilia



optimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Lokomotiva TU47                 The TU47 loco





Naše klubová dráha bude po dokončení v provozu pro veřejnost každý víkend od rána do večera. Pojede se vždy, když přijdou lidi a pro tento nárazový typ provozu je parní lokomotiva nevhodná. Při delší přestávce ji nelze držet plně roztopenou a chvíli trvá, než se "nadělá uhlí", tj. než má dostatečný výkon k delší jízdě. Proto jsme se rozhodli, že pro denní otrokárnu zkonstruuji dieselelektrickou lokomotivu a jako vzor se hned nabídla TU47.

We are planing to our train will be running every weekend all day. The train will run when a few passageres will come. A steam loco isn't suitable for this type of run. While steam loco is long time stopped the quantity of flaming coal decreased. Reheating the coal before next run take a long time. Therefore we decided to buil dieselelectric loco for dayly run and chose as prototype Czech TU47 locomotive.



TU47 vyráběla firma ČKD v letech 1954-59 pro úzkorozchodné tratě o rozchodu 750mm. První série měla naftový dvanáctiválec o výkonu 350 koní spojený s trakčním generátorem, čtyři trakční tlapové motory, min. poloměr oblouku 70m, max. rychlost 40km/h a celkovou hmotnost 30.5 tuny.

The TU47 was produced by ČKD company in 1954-59 year for 2.5 feet narrow gauge railroad. First serie of TU47 was diesel 12 cylinder 350HP engine with traction generator and four traction electro motors. Minimal radius of track was 77 yard, max. speed 25 miles/h and weight 30.5 tons.



Měřítko 1:4 jsem zvolil z několika důvodů. Jednak vychází rozchod přesně na 71/4 palce a hlavně už je to macek lokomotiva. Délka 3 metry, šířka 60cm a odpovídající kvicht (neboli hmotnost dle SI) dávají naději na solidní jízdní vlastnosti a hlavně trakční sílu. Víme ze zkušenosti, že naše parní lokomotivy s indikovaným výkonem přes kilowatt stačí maximálně na 15 lidí. Prvně přestane stačit adheze a pak i výkon.
Údaje, foto a výkres prototypu jsou převzaty z webu Prototypy



I choose gauge 1:4 because it is suitable for 71/4" track and it is big locomotive. It is 10 feel long, 2 feel wide and it's heavy. It giving chance to big traction effort. We know from practice that out steam locomotives with indicated power about one kilowatt can pull about 15 people. For more people they don't have enougt adhesion and traction power too.
Technical data, photos and drawing are from Prototype pages.



Hnací náprava má tlapově zavěšený motor 24V, 500W. Přenos hnací síly je převodem s čelním ozubením 15/100 zubů. Stránka o stavbě nápravy je zde.

The driving axle has a nose-suspended motor 24V, 500W. The power is transmited of spur gearing 15/100 teeth. The page about driving axle building is here.



Podvozek je tentokrát trochu větší. Dvě hnané nápravy, každá bratru 26 kilo, rám, brzdy atd. Celkem 100kg. Holt měřítko 1:4. Stránka o stavbě podvozku je zde.

The boogie are a little bit bigger. Two powered 26kg (55 lbs) axles, frame, brake etc. Together 100kg (200 lbs). The gauge 1:4 is so big, indeed. The page about boogie building is here.




Hlavní rám, čela, pluhy a spřáhla jsou zde.


The main frame, foreheads, ploughs and couplers are here.




Detaily - světla, brzda, okna, rámy atd.


The details - lights, brake, windows, casings etc.




Výzbroj - pohonná a hydraulická zařízení a střecha.


The The equipments - propulsion and hydraulic devices and the roof.









Lokomotiva TU47.001 teprve částečně dokončená, ale v provozuschopném stavu. Na 2. parní Olympii už budou její síly zapotřebí.




The TU47.001 locomotive partialy built. It's ready to run on the 2. steam Olympia.



Srovnání měřítek - vlevo parní dvouspřežka Petra Příkazského 1:8, vpravo moje TU47 v měřítku 1:4.

The gauge comparing - Mr. Petr Prikazsky steam engine in 1:8 (gauge 1.5") on the left, my TU47 loco 1:4 (gauge 3") on the right.



Během trakčních zkoušek poprvé na trati 2.6.2013

First time on the track while run with load test - 2nd June 2013.


Pokračování zanedlouho ...


To be continued ...