Zpátky na
    lokomotivu TU47


Back to
    TU47 loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
TU47 - výzbroj                 The TU47 equipment
Pohled shora na hotovou strojovnu lokomotivy TU47. Značnou část zabírá žlutá elektrocentrála o výkonu 2kW. Ta napájí brzdový vzduchový kompresor a dva 20A dobíječe, které krmí bateriovou sadu (olovo, 2x 12V 55Ah). Z baterek žije 4QD regulátor 24V 200A a čtyři trakční motorů á 500W. Nominální výkon lokomotivy je 2kW, ale při zátěžových zkouškách s 12 vozy o celkové kmotnosti 2.5 tuny dosáhl maximální výkon ve stoupání 3.6kW.

The upper view of engine room the TU47 loco. The 2kW petrol generator occupy many space in the middle. The brake air commpressor and battery charger are powered by generator. The two batteres (lead 2x 12V 55Ah) are charged by chargers and simultaneously discharged by 4QD regulator 24V 200A to four traction motors á 500W. Nominal tracton power of the locomotive is 2kW but maximal tested is 3.6kW. It's tested with 12th wagons with total 2.5 toons of the mass.
Reguláror od firmy 4QD je opatřen přídavným chladičem s nucenou ventilací, u bočnice jsou připevněny akumulátory.


The 4QD regulator with additional cooler and the batteries.
V pravém zadním rohu jsou nastojato dobíječe ...


The chargers in the left rear corner ...

    


... a v protějším roku kompresor s počítadlem motorhodin.


... and air compressor and running time counter.TU47 - střecha                 The TU47 roof

I když jsme tělo lokomotivy stavěli s počlivostí a láskou hodnou vyšších cílů, přece jen je lepší základnové desku střechy zaměřit přesně podle reálu. Rozdíl tvořil na 3 metrech skoro 3 milimetry .

We built the loco body with accuracy and love but I measure the roof plates exactly on the loco body. The diferences are 3mm on the 3 meter long body .

Protože jsem chtěl zachovat tvar věrtáku podle předlohy, bylo nutno vyrobit vlastní. Motor 230V/40W jsem vykuchal z čínského větráku, střed a lopatky vyrobil z hliníku.

I want keep original fan shape so I have to building my own. The 230V/40W motor I use from chynesse fan, the centre and vanes are made from aluminium.


Střed má frézované drážky do kterých je zalepena osmice lichoběžníkových lopatek.


The groove are milled in the centre. The eight trapeze vanes are glued into.


Větrákovou šachtu tvoří svařený válcový prstenec, svařený kužel a na obrázku naohýbaná mřížka.


The fan pit is assembled from welded cylinder, welded cone and grate. The grate shaping is on the picture.


Díly větráku před montáží.


The fan parts before mounting.


Montáž větráku odspoda.


The fan view from bottom.


Střední díl střechy s větrákovou šachtou.


The middle part of the roof with the fan pit.


Díly předního ovládacího panelu v surové podobě.


The patrs of the control panel before fabrication.


Vaření lože předního panelu bylo kvuli komplikovanému tvaru značně náročné. Ke slovy přišlo hejno svěrek a i několik neslušných výrazů.


The control panel bed welding was a little bit complicated by reason of complicated shape. A few clamps and bad words (expletives) rotated around me.


Umístěné lože předních panelů.


Mounted contol panel bed.

Všechny tři střešní díly čekají už jen na polystyrenovou výplň, tvarování a laminování.

All three parts of the roof wait for styrene fill, shaping and laminating.