Zpátky na
    lokomotivu TU47


Back to
    TU47 loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Detaily                 The details


Poziční reflektory.

Tělo reflektoru je z hliníku o průměru 60mm.

Side light.

The body of the light is made from 60mm aluminium.

Reflektorů je celkem osm, takže pro výrobu zaoblené hrany se už vyplatilo udělat speciální nůž. Je z obyčejné oceli, jen zakalený.

It was suitable made special knife for rounded edges of the eight lights. it made from standard steel and hardened.

Výrobou příruby vzniklo úžasné množství špón. Na zaoblenou hranu se hodil speciální nůž.

There is spesial knife using. I made a huge of metal shavings.

Příruba nese krycí sklo a na světle je upevněna trojicí červíků, pro které bylo nutno udělat zavity.

The glass is glued to the flange with silicon. The flange is fixed to body with three worms.

Zadní strana světla má dost komplikovaný tvar. Horizontálně je to nepravidelná oblina a svisle přímka se sklonem 5 stupňů. A teď to dejte dohromady !

The back side of the light has a little bit complicated shape. Random curve at horizontal and 5 degree line at vertical. So and made it together !

Dobrá věc se podařila. V reflektoru jsou vedle sebe červená a vysoce svítivá bílá LED, zapojené antiparalelně, takže podle polarity svítí jedna nebo druhá.

Good thanx, finished. The red and high lighting white LED are side by side. They are antiparallel connected, so lighting first or second by polarity voltage.Hlavní reflektor.
Tělo horního světla je z Al trubky o průměru 90mm. Frézovaná plocha slouží pro montáž na základovou desku střechy.
Headlight.
The body of upper headlight has 90mm diameter of aluminium. Milled surface is place for mounting to locomotive roof.


Pro soustružení hladkých ploch (zatím to tak nevypadá ) se hodí nůž s oblou špičkou.


There is special rounded hnife for turning of smooth surfaces.

Nakonec vzít lehce pilníkem a smirkem.

The file finishing operation. And sand paper at the end.

Reflektor před montáží. Nahoře - zadní víko, tělo, přední příruba. Dole - držák paraboly, parabola (vykuchaná z baterky), chladič, LEDka, držák paraboly. Chybí ještě pár součástek, sklo a těsnění.

The headlight before mounting. From the top left : back cover, body, forehead; holder, reflector (part of hand torch), cooler, LED, holder. A few electronic part, glass and sealing still missing.


Hotové reflektory připravené k montáži na lokomotivu.


The finished light ready to mount to the locomotive.


Montáž světel na tělo lokomotivy.


The light mount on the locomotive body.


Finální podoba světel na lokomotivě.


The light final mount on the locomotive body.Ruční brzda.
I když má lokomotiva dynamickou trakční brzdu i vzduchovou provozní, musí mít i ruční zajišťovací brzdu.
Handbrake.
The loco has the traction dynamic brahe and air brake too. But handbrahe is necessary too.


Ruční páka se zajištovací západkou (řehtačka) je vypálená z 5mm železa. Zde ve fázi vaření.


The lever, ratchet and body are burned out from 5mm steel. Just welded on the picture.


Zavařená, vybroušená, vyvrtaná, sešroubovaná a i jinak upravenbá páka ruční brzdy.


Welded, grinded, bord, screwed together and otherwiswe arranged handbrake lever.


Po nástřiku. Funguje perfektně. Vzhledem k umístění jsem zvolil přenos síly na brzdy pomocí bowdenu s 2mm lankem.


And finaly painted. Works perfect. With regard to placement the brake lever I use the bowden cable to carry the power to brake mechanism.Přední okenní rámy.
Tvar čela vyžaduje poněkud komplikované okenní rámy. Dubové špalky je potřeba dost obřezat, než budou použitelné.
The front window frames.
The locomotive head reguire a wood frames for windows. The oak wooden block will be much machined.


Frézování drážky pro 4mm sklo.


The groove for 4mm glass is milling.


Zkušební mostáž spodních dílů rámu do čumáku.


The frames are mounted for trial.


Protože už mně nebavilo to motání kolečkem posuvu frézky, tak jsem si pro delší drážky sestavil ruční "protahovačku" - žlábek ve špalku.


I put together "broaching machine" for frame making. Here is groove making.


Frézování šikmin v tomtéž.


The frame bevels making.


Hotové okenní rámy nalepené a přišroubované v lokomotivě. Ještě zatmelit.


Finished window frame glued and screwed in locomotive. So putty window yet.


Hotové rámy před montáží oken.


Finished frames before the window-glass mouting.


A pohled zvenku.


Outside view.
    
Vzduchojemy pro brzdy.
Velká lokomotiva a velký vlak potřebuje velkou zásobu stlačeného vzduchu pro průběžnou brzdu. Začínáme vařením nádrží.
Ait-brake reservoir.
A huge compressed air is neccessary for the locomotive and train air brake. We started with the air reservoir welding.

    


Způsob montáže na spodní stranu rámu lokomotivy hned vedle mechanismu ruční brzdy.


The air reservoir mount under loco frame. The hand brake mechanism is beside.


Vyrobené fitýnky pro připojení vzduchojemů.


The fittings for air reservoir connection.


Hotové propojovací potrubí ...


Finished pipes ...


... a jeho finální montáž.


... and final mounting.


Pod rámem mezi podvozky jsou namontovány vzduchojemy, mechanismus ruční brzdy a dvouhlasá houkačka.


The air reservoirs, hand brake mechanism and the double tone horn are under frame between boogies.Boční okenní rámy.
Boční okna mají rám hliníkového profilu, pod ním je z 1mm hliníku plochý rámeček, pak 4mm sklo, černý satén, papír a překližka. Okna harmonikových dveří poštovního oddílu mají pryžový rám, sklo, satén, papír a překližku. Průhledná jsou jen okna do modelově věrné části stroje, tj. do kabin strojvedoucího.
The side window frames.
The side windows has aluminum frame, under it the flat of 1 mm aluminum frame, then 4 mm glass, black satin, paper and plywood. Windows of the mail section accordion doors have rubber frame, glass, satin, paper and plywood. Transparent windows are only in model realism part of the machine, ie. the cab.

AL profil 10x3x2mm s kulatou hranou pro rámy okna jsem vyráběl ručně z profilu 20x20x2mm. Napřed jsem oříznul profil na okružní pile.

The AL 10x3x2mm profile with a rounded edge for window frames I hand made from L profile 20x20x2mm. First, I cut a profile on the circular saw.


Následovalo zabroušení hrany flexou zrnitost 40, pak jemnější zakulacení pásovou bruskou zrnitost 120.


Followed by grinding edges with angle Grinder, then rounding by belt sander.


Pak jemný smirek a leštění.


Then fine sanding and polishing.


Nakonec jsem profil naohýbal, konce seříznul pod úhlem 45 stupňů a do okenního otvoru zalepil.


Finally, I bend profile, the end of the profile cut with 45-degree angle and glue to the window.

Dlouho jsem laboroval se složením okna. Nakonec zvítězilo složení : ohýbaný rám z L profilu (viz výše), výpalek masky z 1mm hliníku, sklo 4mm, fleaceová podšívková tkanina, papír na doplnění mezery, překližka 5mm. To vše vložené do okeního otvoru kastle lokomotivy (18mm překližka + 2mm ocelový plech). Takto složené okno neháže odlesky a flísová tkanina je jak černá díra, vypadá to jako opravdové okno do tmavé strojovny nebo poštovního oddílu.


I develop the window structure a long time. Final structure is: the aluminium L profile (see text before) frame, laser cutted 1mm thick aluminium mask, 4mm glass, fleace liners cloth, paper and plywood 5mm. This sandwich is inserted into hole in locomotive body (made from 18mm plywood and 2mm steel sheet). This window don't make reflections and looks as real window into dark room.