Parní stroje
Zahradní železnice
    stavba tratě
    stavba mostu
    ruční drezína
    sněžný pluh
    sněhová fréza
    lokomotiva Shay
    lokomotiva Climax
    šalina č.10
    lokomotiva DEE
    lokomotiva Moravia
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
    railroad building
    bridge building
    handcar
    snow plouhg
    snow blower
    locomotive Shay
    locomotive Climax
    tramway No.10
    locomotive DEE
    locomotive Moravia
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Železniční kamenný most

Stone railroad bridge

Pro moji zahradní železnici jsem klasickou metodou (kterou okoukali Římani od Řeků a ti bůhví od koho) postavil kamenný klenutý most a dva portály.

I built the stone bridge and two portals for my garden railroad. I use the classic method, what the ancient Romans copied from the ancient Greeks and so on.

Nařezané pískovcové bloky jsem pořídil u ASY model. Pan Chudoba mne rovněž počastoval několika radami ke stavbě.

I bought cut sandstone blocks from ASY model. Mr. Chudoba told me some advice for building too.

Výkres mostu. Počty bloků jsou špatně, je nutno přidat 3x K-02B a 6x bloky 12x12x25.

The bridge drawing. Number of the blocks is wrong, I had to add 3x K-02B and 6x packages of 12x12x25 blocks.

Jádra pilířů jsou z obyčejného betonu (1 díl cement + 4 díly písku), napěchovaného do forem z překližky. Pěchování je nutné, jinak to nebude pořádně držet pohromadě.

The pillar cores are from normal concrete (1 part of cement + 4 parts of sand). It is necessary pack down the concrete into the form, otherwise the concrete doesn't stay together.


Obezděné pilíře. Použil jsem flexibilní stavební lepidlo. Spotřeba na celý most a portály cca 3kg.


The walled pillars. I use flexi building glue, the same kind as you have in your bathroom under the tiles. Three kilos are needed for the bridge and two portals.

Pro spárování jsem zkoušel tento kuchyňský zdobící fígl, ale neosvědčil se. Ve spárovačce zůstávají hrudky a ucpává se. Když zatlačíte, vyhrne se hromada, nebo se papír roztrhne. Tudy ne přátelé.

An unsuccessful attempt to fill the cracks between the bricks better.


Správný postup : vyplnit spáry, pořáně zamáčknout ...


Successful work : properly fill cracks with the joint mortar ...

... asi stokrát omýt houbičkou (roztrhal jsem na mostě čtyřy) ...

... more than a hundred times wash with the sponge (I ruined four sponges on the bridge) ...

... okartáčovat a přelakovat. Jako spárovačku jsem použil Murexin odstín Bahama (světle šedá). Zkoušel jsem i tmavší šedou, ale není to ono.

... brush up and lacker the surface. I use the Bahama color Murexin (light gray) as the the joint mortar. I tested a darker gray color, but it look to worse.

Lešení, tzv. ramenát, pro stavbu klenutého oblouku. Překližka a hliníkový plech.

The support for making the vault. The plywood and the aluminium sheet.

Klenba. Všimněte si značek na ramenátu - je nutno oblouk rozpočítat a rozteč dodržovat, jinak se uprostřed nesejdete.

The vault. Notice the marks on the support - it is neccessary to divide arch and keep the places marked.

V případě potřeby lze pískovcové bloky dobře dělit obyčejnými kleštěmi a to i šikmo. Trojúhelníky jsem potřeboval např. do opěrné zdi.

It is possible to divide sandstone the blocks with pliers.

Druhý oblouk a vyzdívka.

The second vault and the inwall.

Vnitřek je potřeba důkladně oplácat stavebním lepidlem kvůli pevnosti.

It is necessary to heavily coat interior surface with building glue for good strength.

Tak, jako u skutečných mostů, je nutno v nejnižším místě dutiny nechat otvor pro odtok vody.

It is neccessary to keep the water hole at lower point of cavity as in real bridges.

Horní část mostu jsem vyzdíval podle latí, aby se mi to nekroutilo jako had.

I built the upper part of the bridge using a wooden lath to keep the wall straight.

Solidní fajnovost byla vyzdívka klenby do oblouku. Moc nedoporučuju, dělal jsem ji tři dny. Celkem obnáší most i portály asi 80 hodin čisté práce a protože je potřeba občas nechat lepidlo ztvrdnout, dělalo to rovných čtrnáct dní.

Very difficult work - building the vault to the curve. I worked on it for three days. In summary it (the bridge and two portals) is cca 80 hours of work. It is two weeks of work, because it is neccessary that he glue dries.

Hotový most v terénu.

Fineshed bridge in railroad.