Parní stroje
Zahradní železnice
    stavba tratě
    stavba mostu
    ruční drezína
    sněžný pluh
    sněhová fréza
    lokomotiva Shay
    lokomotiva Climax
    šalina č.10
    lokomotiva DEE
    lokomotiva Moravia
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
    railroad building
    bridge building
    handcar
    snow plouhg
    snow blower
    locomotive Shay
    locomotive Climax
    tramway No.10
    locomotive DEE
    locomotive Moravia
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Lokomotiva Moravia

The locomotive "Moravia"

7.července roku 1839 vyvrcholila stavba první železniční tratě na území Rakouska-Uherska příjezdem slavnostních vlaků do Brna. Jedna z prvních lokomotiv nesla jméno "Moravia".

The first railroad in Austria-Hungary (today in the Czech Republic) was completed with gala ride from Vienna to Brno. One of the first locomotives was named "Moravia".

"Moravia" byla lokomotiva Stephensonovy konstrukce Planet, vyrobená roku 1837 v anglickém Newcastlu. Byla v bednách dopravena do Vídně, smontována a roku 1838 vozila vlaky z Vídně do Wagramu. Pak byla opět v bednách převezena do Rajhradu a tam znovu sestavena.

The "Moravia" was locomotive of Stephenson construction of the "Planet" type. It was built in Newcastle, England in the year 1837. It was transported to Vienna in boxes, here it was assembled and ran with trains from Vienna to Wagram. The "Moravia" brought the first train into Brno on 7th July 1839.


Brněnské nádraží v roce 1839.


The Brno rail station in the year 1839.

Původní brněnské nádraží ve 3D. Výpravní budova je kolmo ke kolejím, po obou stranách kolejí jsou rotundy depa.

The first Brno rail station in a 3D view. The station building is at the end of the track, two roundhouses are either side of the tracks.

Tuto lokomotivu chci časem taky postavit.

I plan to buid it too.