Zpátky na
    lokomotivu DEE


Back to
    DEE loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Parní stroj 2                   Locomotive engine 2Kliková hřídel hnacích kol po spájení stříbrem. To je hnus, co?


The main crankshaft after silver soldering. That's disgusting, right?


Po očištění a opracování už vypadá kapku líp.


After cleaning and machining it looks a bit better.

Podle původních výkresů má DEE klouzavý excentr - žduchnete lokomotivu dopředu, jede dopředu, žduchnete ji ručně dozadu, excentr se pootočí a lokomotiva jede dozadu. To mi přijde nedůstojne, takže rozvodu udělám podle svého - walschaertovu kulisu, ale bez protikliky. A protože je uvnitř rámu hodně málo místa, musí být ojnice takto prohnutá.

According to the original drawings DEE has a sliding eccentr - push forward the locomotive, it run forward, push backward, eccenter slip and the locomotive goes back. It seems unworthy to me, so I will do the mains walschaert type, but a more simply. So very little space is inside the frame, the rods must be bent.

Vždy, když najdu nějakou naleštěnou fotku z "výroby" modelu (soustruh uklizen, naleštěn, obrobek bez poskvrny, všechno čisťounký, bez jediné spóny) tak řvu smíchy. Takhle to vypadá, když se dělá doopravdy.

Whenever I find some photos from the polished "building" model (lathe cleaned, polished, workpiece spotless, everything spotless, without buckles) I scream with laughter. This is how it looks when it actually does.

Výsledek výroby špón je tentoktát skládaná jednostranná kulisa. Kámen je uzavřen uprostřed, osa otáčení je v ose kamene jako nálitek z druhé strany.

Buckles manufacturing result is folded expansion link. Stone is closed between, the axis of rotation is as a boss on the other side.

Výroba spojovacích tyčí, část první, zaoblené části.

The link (radius bar), part one, rounded parts.

Výroba spojovacích tyčí, část druhá, rovné části.

The link (radius bar), part two, straight parts.

Nahoře kompletní kulisa, dole rozebraná. Osa otáčení je uprostřed jako výstupek, předchozí verze měla osu otáčení mimo dráhu kamene a nedělalo to dobrotu. Samotný kámen (bronz, 4x4mm) je uchycen k páce jednostranně, ale snad to při těchto rozměrech nebude vadit.

The assembled link on top, dismanted on the buttom. The rotating axle is in the centre of the ling - the first version had the asymmetric axle and works bad. The link stone (bronze 4x4mm) is one side-mounted, but it doesn't matter I hope

Polotovar děleného excentru. Dělený je proto, aby šel na hotovou klikovku namontovat. Pájet klikovku současně s excentrem se mi nechtělo, nelze pak jemně doladit natočení excentru.

The half finished excenter. It is splited for easy mounting to finished crankshaft.

Téměř hotový excentr. Dírky od důlčiku na čele excentru jsou středy jednotlivých částí a slouží k centrování v čtyřčelisťové hlavě.

Almoust finished the excenter. The centre punched holes on the forehead are for centering the part in the four jaws head.

Sestavený stroj.

Finished engine.

Ještě udělat kondenzační maznici. Nahoře zleva - hlava stroje a olejový ventil, vrchní díl maznice, spodní díl. Dole zleva - plnící víko, vypouštěcí ventil kondenzátu. Funkci kondenzační maznice najdete např. zde.

The displacement lubrikator yet. From the left top - engine head and oil valve, upper part of lubricator, bottom part. From the left bottom - filling cap, the condensator leak valve. The displacement lubricator function is here.


Maznice spájená stříbrem.


The lubricator silver soldered.

Maznice vyčištěná, hotová a namontovaná ve stroji.

Cleaned, finished and mounted lubricator.

Protože jsem línej, udělal jsem první písty ze silonu, protože holt silon ležel v regále. Jenže v této fázi (už s maznicí) jsem si mašinku pohonil na páru a ejhle - silon změkl, povolil a dokonce se v jednom válci kus hrany otočila naruby. Tak jsem stejně musel koupit opravdový PTFE (teflon) a udělat písty nové. Ty už fungujou krásně i na páru. Na obrázku je polotovar PTFE pístu.

Because I am lazy I made first pistons from silon. The silon I have in the stack. The silon-piston work well on the air, but on the hot steam the silon-piston softened and distorted. So I have to bought true PTFE (teflon) and made new teflon-pistons. They works very fine on the steam. The half finished PTFE piston is on the picture.Video ze zkušky kompletního stroje. Na to, že je nezaběhaný ná slušný chod.

Videoclip of engine run. It run smoothly good, even it's new, not run-in.


Video zkušky nového stroje na nejnižší tlak - pod 0.5 baru.

Videoclip of new engine first run on very small pressure - under 7 PSI.