Zpátky na
    lokomotivu DEE


Back to
    DEE loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Kotel DEE                          The DEE boiler


   

Lokomoticní kotel má plynové topení s keramickým hořákem. Zjednodušené skříňové topeniště i plamencová roura jsou doplněné vodními trubkami pro zvýšení účinnosti.

The boiler is heated by ceramic burner. The simple firebox and boiler tube are improved with watter tubes for better heating efficiency.


Plamencová trubka s vodními trubkami po zapájení.


The boiler tube with watter pipes soldered.


Skříňové topeniště s vodními trubkami po zapájení.


The firebox with watter pipes soldered.


Díly vnitřku kotle - topeniště a plamenec.


The inside parts of the boiler - firebox and boiler tube.


Vnitřek kotle po spájení a vyčištění.


The inside boiler parts soldered and cleaned.


Vhodnou měděnou trubku jsem nesehnal, bylo nutno ji stočit a spájet.


I didn't find suitable copper pipe, so I have made it.


Připraveno k spájení vnitřní a vnější části kotle.


The inner and outer part are ready to silver soldering.


Po připájení zadní části. Už se to blíží.


The backplate soldered to boiler. Almost finished.

Hotový kotel během bublinkového testu - vzduch 7 atmosfér (0.7MPa). Následoval hydraulický test 10 atmosfér. Oba úspěšné.

Finished boiler while air-bubble 100 PSI testing. The 150 PSI hydrailic test followed. Both succesfull.


Vypadá to na úspěch hned na první pokus. Holt slušnej oddíl .


Good tested finished boiler. And on first try !


Do rámu sedne jak ulitý.


Mounted in frame.


Hotový kotel s vypalovací barvou.


Finished boiler stove enameled.


Detail vodních trubek v topeništi, zvyšující účinnost kotle.


The water pipes in boiler fireplace. They are for better efficiency.


Sestavený keramický hořák.


Finished ceramic burner.

Zespodu hořáku je připájena odpařovací trubka, kde dochází k přeměně tekutého plynu na plynný. Při odebírání tekutáho plynu z nádrže (u dna) nedochází k jejímu ochlazování.

The gas heater pipe bottom of the burner. In this place is liquid propan-buthan gas change to gas - it's vaporizer.


Kotel během parních testů.


The boiler while live steam tests.